Läs senare

Miljöpartiet hotar rösta ned legitimationsförslag

En plan för finansiering av legitimationsreformen samt legitimering av all pedagogisk personal i skolan. Det kräver Miljöpartiet som annars hotar med att rösta ned regeringens nya förslag för lärarlegget.

27 Apr 2012

Foto: Niklas ArevikMiljöpartiet presenterade i dag ett eget förslag för lärarlegitimationen på en presskonferens i Riksdagen. Det viktigaste kravet är att regeringen tar fram en plan för genomförande och finansiering av lärarlegitimationsreformen.
   – Utbildningsministern har misslyckats med reformen. Inte mindre än fyra gånger har regeringen sökt riksdagens stöd för att ändra i skollagen som man själva införde för bara två år sedan, säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet.

Han kräver att regeringen återkommer med en finansieringsplan för reformen och hotar med att annars söka stöd för en riksdagsmajoritet för att rösta ned regeringens förslag, som är att senarelägga reformen till den 1 december 2013.
   – Nya reformer kräver nya resurser. Regeringen måste inse att reformen är underfinansierad. Det krävs bland annat extra resurser för fortbildning av de lärare som helt plötsligt blivit obehöriga.
   Gustav Fridolin lyfter också fram Miljöpartiets tidigare krav på att legitimera all pedagogisk personal i skolan.
   – Vi måste bredda legitimationen till att också gälla fritidspedagoger, modersmålslärare, musiklärare inom kulturskolan och alla andra yrkesgrupper som hittills varit undantagna.

Regeringen har tidigare sagt bestämt nej till legitimation för exempelvis fritidspedagoger. Varför skulle de ändra sig nu?
– Det har aldrig varit ett bättre läge än nu att lätta på prestigen och ompröva sina beslut. En rimlig målsättning är att ha full behörighet för alla lärare inom tio år, säger Gustav Fridolin.

Lärarförbundet välkomnar Miljöpartiets initiativ.
   – Miljöpartiet lyfter den kraftiga underfinansiering som också Lärarförbundet sedan länge har pekat på. Om inget görs nu har regeringen bara skjutit upp problemen till framtiden, säger ordförande Eva-Lis Sirén.
   Hon anser att lärarna inte getts rimliga förutsättningar att komplettera tidigare utbildning och att en finansieringsplan därför bör ha mycket hög prioritet.
   – I dag är det i praktiken läraren som själv får bekosta den utbildning som krävs för legitimation. Såväl staten som kommunerna och de fristående skolorna duckar från det fulla ansvaret. Vi vill därför att regeringen inrättar en permanent nationell kommitté som ska lösa de olika frågor som uppkommer under införandet av lärarlegitimationen, säger Eva-Lis Sirén.

ur Lärarförbundets Magasin