Läs senare

Miljöpartiet svänger om vinstuttag

Friskoleaktörer med vinstsyfte ska inte få driva skolor. Blir det ändå överskott så ska alla pengar tillbaka in i skolornas verksamheter. Det föreslår Miljöpartiet i sitt nya utkast till valmanifest.

14 mar 2014

Efter hårda förhandlingar i maj i fjol kom alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna överrens om tio olika punkter i en friskoleuppgörelse. Det var den största breda överrenskommelsen som gjorts mellan de politiska blocken sedan de borgerliga tog makten år 2006.

Moderaternas skoltalesman Tomas Tobé går nu till storms mot Miljöpartiet i senaste numret av Dagens Samhälle. Han menar att Miljöpartiet riskerar att spräcka uppgörelsen. Anledningen är de nya skrivningar om friskolor som Miljöpartiet tagit fram i sitt förslag till valplattform inför deras partikongress i maj.

I den står det: ”Reglera så att de som driver skola återinvesterar allt eventuellt överskott i skolverksamheten. Vi tror på pedagogisk mångfald och vill att de som driver skola ska göra det av passion för bildningsuppdraget. Aktörer med vinstsyfte ska inte få driva skolor och det ska finnas krav på långsiktigt ägande och transparens.”

Gustav Fridolin (MP) menar att det snarare är de borgerliga som varit farligt nära att bryta mot överrenskommelsen. Det han syftar på är den Ägarprövningsutredning som skulle tillsättas och utreda frågan om långsiktigt ägande. Den skulle pröva frågor kring hur man kan reglera i bolagsordning kring bland annat vinstuttag och ägande.

– Utredningen skulle tillsättas så den skulle kunna presentera sina förslag i god tid innan valet. Men istället beslutade regeringspartierna utan att kontakta oss andra att detta inte ska vara klart förrän i november i år – efter valet, säger Gustav Fridolin.

Han konstaterar att man också mildrade skrivningarna vilket innebär att Ägarprövningsutredningen nu ska utreda om det behövs tas fram lagförslag inte att man ska göra det. När det gäller vinstfrågan så har man inte heller varit överens i friskolekommittén hur det ska hanteras. Man har bara varit överens om att frågan ska utredas, hävdar Fridolin.

– För oss är det därför självklart att vi måste kunna gå till val på frågan kring vinst och friskolor och tydliggöra var gränserna mellan partierna går, säger Gustav Fridolin.

Läs mer:

ur Lärarförbundets Magasin