Läs senare

Miljöpartiet vill införa krav på mer rörelse i skolan

MotionMiljöpartiet vill se till att skolelever rör sig mer varje dag. Men det handlar inte om att öka antalet gympatimmar utan om förändringar i läroplanen.

14 Nov 2016

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill skärpa läroplanen så att den ställer tydligare krav på att elever får röra sig varje dag. Det kan handla om olika åtgärder som skolorna kan införa. Till exempel fler utomhuslektioner, rörelseaktiviteter inne i klassrummet eller aktiviteter på raster.

– Vi vet att barn som rör sig varje dag också har lättare att koncentrera sig på lektionerna och får lättare att lära sig. Detta är en viktig men billig insats, säger Fridolin i samband med partiets kommunaldagar i Sundsvall.

Han vill att staten ska ge ekonomisk ersättning till de aktiviteter som skolorna drar i gång. En förebild är ett rörelseprojekt som Sundsvall kommun startat på två skolor. Kostnaderna för det projektet handlar mest om fortbildning av lärare. Där har man bland annat fler utomhuslektioner och fler aktivitetsdagar. Dessutom genomförs en screening av motoriken hos elever i årskurs ett och de som behöver erbjuds extra träning.

– Vi ser att den här typen av insatser, att man planerar för rörelse, har större effekt än enbart förändringar i antalet timmar i idrott och hälsa, säger Fridolin.

En riksdagsmajoritet har uppmanat den rödgröna regeringen att utöka idrott- och hälsalektionerna med hundra timmar per läsår. I det förslag till timplan som nu gått ut på remiss finns dock inte de hundra timmarna med. Fridolin tycker inte att det är fel att utöka gympalektionerna, men befarar att det skulle förvärra lärarbristen ytterligare.
MP:s förslag är ännu inte regeringspolitik, men det har diskuterats med Socialdemokraterna, enligt Fridolin
Moderaterna är kritiska och tycker att det är bättre med fler gympatimmar än rörelseaktiviteter i samband med andra lektioner.

– Det är viktigt med kunskapsfokus på lektionerna och man ska inte lägga på lärarna ytterligare uppgifter, säger partiets skolpolitiske talesperson Camilla Waltersson Grönvall.
”’Mer fysisk rörelse på lektionerna’ säger Fridolin. Hoppa in matten? Vad är det för fel på att ha fler riktiga idrottslektioner?”, kommenterar Liberalernas partiledare, den tidigare utbildningsministern Jan Björklund på Twitter.

ur Lärarförbundets Magasin