Läs senare

Min sjukpenning ska upphöra

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Torbjörn Tenfält
17 jan 2017
17 jan 2017

Fråga: Jag har plötsligt fått besked från För­säkringskassan om att min sjukpenning ska dras in. Vad ska jag göra nu?
Osäker

Svar: Försäkringskassans ändrade arbetssätt med högre krav på sjukintygen har gjort att allt fler får sin sjukpenning indragen. Om du får ett sådant besked ska du agera på en gång, annars riskerar du att din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) nollas.

– Kontakta oss på Lärarförbundet direkt och berätta vad som har hänt. Ta också genast kontakt med din arbetsgivare och meddela att du kommer att återgå i arbete första arbetsdagen efter att sjukpenningen upphört, säger Hans Flygare, ombudsman på förbundet.

Information om reglerna och hur man som enskild bör agera finns på Lärarförbundets webb.

Bakgrunden till Försäkringskassans tuffare linje är bland annat regeringens uppdrag till kassan att bidra till att få ner arbetslösheten.

Om du anser att beslutet är felaktigt bör du ta direkt kontakt med Försäkringskassan. Du kan be att få ditt ärende omprövat eller överklaga beslutet. Diskutera med din läkare och be om ett nytt medicinskt underlag som du sedan använder i din begäran om omprövning.

Även om du tänker överklaga ska du omedelbart ge din arbetsgivare besked om att du kommer tillbaka första arbetsdagen efter att sjukpenningen har upphört.

ur Lärarförbundets Magasin