Läs senare

Mindre klasser nyckel till elevernas skolframgång

DebattEn del hävdar att det inte är viktigt med mindre elevgrupper. De har fel, enligt läraren Katarina Kasmarvik. Återkoppling, individuellt stöd och socialt samspel – allt blir bättre om eleverna är färre. Och lärarens administrativa börda minskar.

23 aug 2017

Om debattören

Katarina Kasmarvik

Lärare med masterexamen i pedagogik

Lindängeskolan i Malmö

Det pågår sedan länge en debatt om kvaliteten i skolan där fokus har hamnat på storleken på klasserna. Häromdagen läste jag en artikel där författaren påstod att mindre klasser kan förvärra situationen i skolan. Jag ställer mig mycket frågande till detta. Mindre klasser är faktiskt nyckeln till elevernas framgång.

Många skolor satsar medvetet på mindre klasser för att säkerställa en god kvalitet i undervisningen. På dessa skolor når fler elever upp till läroplanens mål och går ut grundskolan med godkända ämnen. Även det sociala samspelet i skolan påverkas positivt av mindre klasser. Hur är detta möjligt?

Jo, för att mindre klasser är en nödvändighet om lärare ska ha en möjlighet att kommunicera med alla elever för att säkerställa deras engagemang och förståelse. Eleverna behöver få utrymme att diskutera och komma till tals för att befästa sin kunskap och det underlättas om klasserna är mindre, anser jag. Forskning visar att återkoppling är viktig för elevernas förståelse av vad som förväntas av dem. Jag menar att lärare bör ha mindre grupper för att kunna ge eleverna denna återkoppling och därmed lägga grunden för en högre kvalitet i undervisningen.

Även det sociala samspelet i skolan påverkas positivt av mindre klasser.

Mindre klasser är även avgörande när det gäller lärares administrativa arbete. Den administrativa bördan minskar om lärare har färre elever att dokumentera och färre kontakter att upprätthålla med hemmet och olika instanser. Istället kan mer fokus kan läggas på att förbättra undervisningen.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Forskning visar också att elever med särskilda behov och elever med utländsk bakgrund presterar bättre i mindre klasser, eftersom läraren där får mer utrymme att anpassa undervisningen efter varje elev. Eleverna kommer dessutom oftare till tals och blir därmed aktiva deltagare i undervisningen istället för passiva mottagare.

Klassrummet är den sociala arena där landets samtliga elever under många år utvecklar sina förmågor och sin tilltro till sig själva. För att de ska kunna ta till sig undervisningen, diskutera och inta kritiska förhållningssätt – för att efterhand utvecklas till aktiva medborgare – behöver de ett aktiv stöd. Det är genom mindre klasser som läraren får möjlighet att ge detta stöd till samtliga elever.

ur Lärarförbundets Magasin