Ingår i temat
Värdegrund (LT)
Läs senare

Mindre skäll ger lugnare elever

Lärarens beteende i klassrummet har stor betydelse för hur eleverna uppför sig. Det visar en färsk avhandling om Komet.

02 mar 2011

Ett ständigt tjatande leder sällan till att eleverna blir mer samarbetsvilliga. Om lärarna i stället blir mer medvetna om sitt eget beteende och hur det påverkar klassrumsklimatet kan det bli ett stöd för dem att hantera stökiga och hyperaktiva elever.

Det visar Martin Karlberg, grundskollärare och fil dr i didaktik vid Uppsala universitet, i sin avhandling »Skol-Komet: Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet«.

Elever som tagit del av programmet blev mindre stökiga och förbättrade sina kamratrelationer.

— Mindre tjat och skäll i klassrummet visade sig vara en effektivare metod mot stökiga elever än att ge dem mer beröm. Men en kombination av bägge är förstås att föredra. Lärarna ska ge mycket beröm också, eftersom det är viktigt att eleverna får minst lika mycket uppmärksamhet som tidigare, säger Martin Karlberg.

Parallellt med Skol-Komet finns ett program för föräldrar. Men enligt Martin Karlberg har föräldrautbildningen ingen betydelse för resultaten i skolan. Problem som finns i skolan ska lösas i skolan.

— Att samarbeta med hemmet är bra men skolan vinner inget på att föräldrarna går en utbildning. Däremot kan ju en föräldrautbildning vara bra om eleven har beteendeproblem hemma.

Vid Skolverkets genomgång av olika antimobbningsmetoder var Komet en av dem som kritiserades. Martin Karlberg avfärdar den kritiken.

— Det är inget anti-mobbningsprogram. Syftet med Komet är att skapa arbetsro och social gemenskap. Hade avsikten varit att minska mobbning hade vi utformat programmet annorlunda.

Du har ju själv varit med och tagit fram Komet. Är det bra att utvärdera sin egen metod?

— Det är klart att det ligger studien till last, det mest önskvärda hade varit om någon annan oberoende kunde utvärdera programmet. Men jag redovisar noggrant hur jag har gjort och jag använder vedertagna mätinstrument.

— Och läser man avhandlingen ser man att jag också är kritisk och kommer med förslag på förbättringar.

Vad tänker du på då?

— Jag skulle vilja titta på hur stor roll handledarens kompetens har och hur de förmedlar programmet till lärarna.

— Det skulle också vara intressant att titta på vad som kännetecknar dem som lyckas bra och dem som inte lyckas lika bra. Beror det på handledaren, läraren eller en specifik elevgrupp?

— Man ska inte luras att tro att Komet är en mirakelmedicin som fungerar för alla, säger Martin Karlberg.

— Många skolor köper in program och utbildar personal men lyckas ändå inte. Det mest effektiva »programmet« är många gånger en vanlig välfungerande skola. 

Martin Karlberg

Titel Fil dr.
Bakgrund Grundskollärare, fil dr
i didaktik.
Ålder 41.
Bor Uppsala.
Mål med forskningen Bidra till att skapa ett klassrumsklimat som gagnar inlärning och social gemenskap.
Favorit i bokhyllan Deckare, gärna James Ellroy.
Har i fickan Snus.

Läs mer på www.uu.se. Sök på »skolkomet«

Alla artiklar i temat Värdegrund (LT) (11)

ur Lärarförbundets Magasin