Läs senare

Minervaskolan får svidande kritik från Skolinspektionen

Minervaskolan får hård kritik av Skolinspektionen. Skolan har brister i elevhälsa och särskilt stöd, tillämpar inte nationella prov i alla ämnen och på gymnasiet saknar rektorn den utbildning som är ett krav.

av Kristian Lönner
28 feb 2019
28 feb 2019

Under hösten utförde Skolinspektionen en riktad tillsyn mot Minervaskolan efter anmälningar och signaler från allmänheten. I november besökte inspektionen skolan och granskade hela verksamheten, från förskoleklass till gymnasiet.

När Skolinspektionen nu presenterat sin rapport är kritiken omfattande. Myndigheten kritiserar Minerva på nio punkter.

Skolan använder inte nationella prov i samhällsorienterade ämnen i årskurs 9, något som rektorn motiverar med att proven håller för låg nivå.

Rektorn på gymnasiet har inte gått rektorsprogrammet som är ett krav enligt skollagen. Skolchefen har svarat att hon inte tycker utbildningen är relevant för jobbet som rektor på Minerva gymnasium.

Kritik riktas också mot att skolan infört profilklasser i årskurs 7–9 i matematik och naturorienterade ämnen och att elever i årskurs 6 väljs ut utifrån ett diagnostiskt prov. Detta sker utan tillstånd från Skolverket.

Minervaskolan får också kritik för sitt arbete med elevhälsa och studie- och yrkesvägledning samt för att eleverna måste skriva under ett avtal som gör dem ersättningsskyldiga om deras skoldator går sönder.

Minervaskolan har nu till den 16 augusti på sig att åtgärda bristerna och redovisa åtgärderna för Skolinspektionen.

Lärarnas tidning har varit i kontakt med ledningen för Minervaskolan som inte återkommit med svar på hur man ser på kritiken.

ur Lärarförbundets Magasin