Läs senare

Minister öppnar för ämnesbetygens återkomst

Gymnasiebetygen kan behöva sättas utifrån ämneskunskaper i stället för som nu på kurser, anser gymnasieminister Aida Hadzialic. Hon får brett stöd men elever vill att ämnesbetyg ska kunna överklagas.

21 Dec 2015

"En övergång till ämnesbetyg skulle kunna minska såväl elever som lärares känsla av stress, men det kan finnas andra sätt att göra detta", skriver Hadzialic (S) på Dagens Nyheters debattsida. Frågan blir ett tillägg till den pågående gymnasieutredningen.

Från lärare välkomnas beskedet.
– Vi tycker att det är här väldigt bra. I dag är det så att betygen från de kurser du genomför till exempel på första året i gymnasiet blir slutbetyg. Eleverna upplever det inte som rättvist, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Vi tror att kursbetyg är en bidragande orsak till de många avhoppen i gymnasiet, 20–25 procent fullföljer inte. Får man dåliga resultat redan i början blir det en extra kalldusch när de inte går att rätta till och då ser man kanske ingen vits att fortsätta. 
 

Lärarförbundet instämmer.

– Men vi välkomnar en bred översyn för det är inte så enkelt och om man ska förändra systemet vill vi också att det är en blocköverskridande överenskommelse, säger ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Sveriges Elevkårers ordförande Emil Gustavsson gläds också åt beskedet, men säger samtidigt att det aktualiserar ett gammalt krav från eleverna.

– En fara med ämnesbetyg är att mer vikt koncentreras till färre betyg. Har du som naturelev fyra mattekurser så får du med ämnesbetyg bara ett betyg i stället för fyra.

– När ett betyg får så stor vikt i meritvärdet behöver det gå hand i hand med en möjlighet att överklaga felaktiga eller ogrundade betyg externt. Med färre betyg friställs också resurser som kan användas till detta, säger Gustavsson.

Kursbetyg och ämnesbetyg

  • Kursbetyg infördes med den kursrelaterade gymnasieskolan 1994 och ger gymnasieelever ett betyg för varje kurs i ett och samma ämne. Det anses passa bäst när ett ämne består av vitt skilda delkurser, som till exempel på vissa yrkesprogram.
  • Ämnesbetyg skulle ge gymnasieelever ett sammanfattande slutbetyg per ämne efter årskurs tre. Detta anses särskilt lämpligt när ett ämnes delkurser bygger vidare på varandra, som till exempel matematik eller språk.

ur Lärarförbundets Magasin