Läs senare

Ministerkritik mot betalning efter godkända betyg

VuxenutbildningGymnasie– och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) dömer ut Växjös nya system att villkora betalning med godkända betyg.
– Jag ser stora risker med modeller som bygger på ett marknadstänkande där betyg blir en handelsvara, säger hon till Lärarnas tidning.

av Stefan Helte
23 aug 2017
23 aug 2017

Som Lärarnas tidning kunde berätta i måndags har Växjö kommun från den första juli infört ett nytt betalningssystem inom vuxenutbildningen och sfi. Ersättningen är resultatbaserad och utbildningsanordnaren får full betalning – de sista 20 procenten – först när eleven har fått godkända betyg.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

– Risken är helt uppenbar att detta ger en press uppåt på betygen. Eleverna blir förlorare, som inte har de kunskaper som betygen utlovar. Lärarna blir förlorare, som utsätts för en press att sätta högre betyg. Och samhället blir förlorare, om fokus hamnar på betyg i stället för på kunskap och bildning, säger Anna Ekström.

Kan man inte lita på att lärare har sådan professionalitet och integritet att de sätter rätt betyg oavsett betalningssystem?

– Jo, man ska verkligen lita på lärarna. Men man skulle aldrig komma på tanken att ge en högre ersättning till den domare som beslutar om fler fällande domar. Det skulle äventyra tilltron till myndighetsutövningen och den tanken faller på sin egen orimlighet.

Enligt politikerna i Växjö är avsikten med betalningsmodellen att stimulera utbildningsanordnaren att sätta in rätt resurser till eleverna. Är inte det bra?

– Det är en berömvärd ambition. Men man ska tänka sig noga för innan man blandar ihop den här typen av marknadslösningar med den bedömning och betygsättning som är grunden i lärarens yrkesutövning och som faktiskt handlar om myndighetsutövning.

Tror du att fler kommuner kommer att följa efter Växjö och införa betalt per godkänt betyg?

– Det har jag mycket svårt att tänka mig. Om jag får tro någonting så tror jag att Växjö kommer att backa från det här. Helt enkelt för att det strider mot sunt förnuft att blanda marknadslösningar med lärarens kärnuppdrag.

Oliver Rosengren.

Men kommunalrådet Oliver Rosengren (M) i Växjö har inga planer på att backa.

– Nej, vi har nyligen genomfört modellen i bred majoritet och tar ansvar för den.

Han kritiserar ministerns inblandning i Växjös lokalpolitik.

– Vi försöker möta viktiga samhällsproblem med lokala reformer inspirerade efter internationell förebild. Det är mycket olyckligt att statsrådet redan nu dömer ut vår modell och klumpar ihop den med sin allmänna ideologiska kamp mot företagsamhet i välfärden. Hon borde vara mer nyfiken och välkomna nya grepp för att förbättra resultaten inom vuxenutbildningen och sfi.

Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är starkt kritiska mot Växjö-modellen.

Johanna Jaara Åstrand.

– Det här kan leda helt fel. Det finns alltid risk för otillbörliga påtryckningar när det kommer in pengar i spelet. Politikerna i Växjö borde tänka om, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

– Det här är ett väldigt olyckligt system, som kan leda till en press på lärarna att sätta godkända betyg. Det är helt andra saker som behövs för att förbättra resultaten, som rätt resurser till lärarna och insatser av andra kompetenser, exempelvis kuratorer, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

ur Lärarförbundets Magasin