Ingår i temat
Källkritik
Läs senare

Ministern ifrågasätter vetenskapen

UtblickDonald Trump har gett amerikanska lärare anledning att prata mer om källkritik. Många oroas också över den nya utbildningsministern, som har djup förankring i den kristna högern.

06 mar 2017
Utnämningen av Betsy DeVos till utbildningsminister väcker många frågor hos kritikerna. Bland annat saknar hon helt erfarenhet av utbildningspolitik.
Foto: Kevin Lamarque

— Numera ägnar jag mera tid åt att undervisa eleverna om pålitliga och opålitliga källor i nyhetsmedierna. Där finns det betydligt mer att prata om sedan Donald Trump blev president.

Det säger Denise Scarfi, engelsklärare på Martin Luther King Jr High School, en högstadie­skola på västra Manhattan. Hon är också bekymrad över vad USA:s nya utbildningsminister ska innebära för de amerikanska skolorna. Det är hon inte ensam om.

Utbildningsminister Betsy DeVos har lite oväntat blivit den mest kontroversiella av Donald Trumps minister­tillsättningar. DeVos djupa förankring i den kristna ­högern, hennes brist på erfarenhet i utbildningsfrågor och hennes roll som finansiär på den ­yttersta högerkanten har fått många att utmåla henne som både korrupt och världsfrånvänd.

Många av mina elever är livrädda.läraren Denise Scarfi

Hon förespråkar onekligen radikala förändringar i USA:s skolpolitik. Betsy DeVos familj har sedan lång tid tillbaka varit en av USA:s största bidrags­givare till lobbyister som förespråkar omfattande privatiseringar i det amerikanska skolsystemet och i synnerhet mer resurser till religiösa friskolor.

Familjen har donerat mer än 200 miljoner dollar till ­politiska ändamål.

Enligt flera experter på USA:s skolpolitik riskerar tillsättningen av Betsy DeVos att leda till en historisk omsvängning i amerikanska skolor, där man kan ta ett rejält kliv bort från vetenskapliga fundament och kritiskt tänkande.

Diane Ravitch, skoldebattör.

— Hon är inte kvalificerad för jobbet. Hon har ingen ­erfarenhet av utbildnings­politik och hon har aldrig styrt en skola, varit lärare eller ens gått i en allmän skola. Hon har levt i en bubbla av kristna miljardärer hela sitt liv, säger Diane Ravitch, som driver organisationen Network for Public Education, ett nätverk som vill bevara, förbättra och stärka de allmänna skolorna i USA och vars 300 000 medlemmar protesterade mot Betsy DeVos nominering.

Diane Ravitch är en av de mest ihärdiga rösterna i den amerikanska skoldebatten. Hon arbetade för president George Bush den äldre på 1990-talet och förespråkade då så kallade charterskolor, privata skolor som delvis finansieras med offentliga medel. Men sedan dess har hon bytt sida och är i dag den starkaste rösten för USA:s allmänna skolor, public schools. Hennes erfarenhet från båda sidorna av skoldebatten ger henne tyngd när hon analyserar de förväntade förändringarna i USA.

Diane Ravitch hävdar nu att den nya regeringen i USA riskerar att föra amerikanska skolor i en mer antivetenskaplig riktning. För den kristna högern har ”kritiskt tänkande” blivit ett kodord för att förändra läroplanen och undervisa i religiösa teorier som saknar vetenskaplig grund, enligt Diane Ravitch.

Den nya utbildningsministern har i synnerhet varit en långvarig förespråkare av det som kristna i USA kallar ”intelligent design” och har sponsrat ­lokala initiativ för skolor som vill börja undervisa om ”debatten mellan evolution och intelligent design”, som de kallar det.

Betsy DeVos familj har även donerat miljoner dollar till organisationer som lobbar mot evolutionsundervisning och attackerar dagens amerikanska vetenskaps­undervisning som ”pro-darwinistisk”.

Denise Scarfi.

— Som utbildningsminister kan hon dirigera om enorma summor pengar till religiösa friskolor. Dessutom skapar hon en nationell plattform för extrema åsikter, säger Diane Ravitch.

Men många är oroliga att det främsta problemet med Betsy DeVos är hennes anti­vetenskapliga förhållningssätt till skolsystemet överlag, när det gäller utbildningsmetoder, jämförelser mellan olika skolsystem och så vidare.

— Hon tror helt enkelt inte på befintliga data och forskning om vad som fungerar i skolorna, säger Diane Ravitch.

Denise Scarfi, läraren på ­Martin Luther King Jr High School på Manhattan, har liknande kritik.

— Jag är bekymrad över DeVos brist på kunskap om det allmänna skolsystemet överlag, men framför allt för hennes fokus på att vi måste rädda studenter från dåliga skolor i stället för att försöka förbättra de skolor som har problem, säger hon.

Denise Scarfi säger att hon älskar sitt jobb och att öppet kunna undervisa om och diskutera aktuella samhällsfrågor, som rasism, diskriminering och invandring. Trots att hennes skola ligger på det mestadels vita och välbärgade Upper West Side på Manhattan kommer de flesta eleverna dit med tunnelbanan från New Yorks fattigaste bostadsområden i Bronx och Harlem.

Sedan Donald Trump blev president har hon förändrat sina lektioner så att eleverna får en chans att ägna mer tid åt diskussioner om rasism, diskriminering och invandring. Många av hennes elever är livrädda för den nya regeringen.

— Redan under Obamas tid diskuterade vi rasism och diskriminering regelbundet. De här frågorna är ju inte nya, i synnerhet inte för elever som själva tillhör etniska minoriteter. Men att Trump är president aktualiserar onekligen detta, säger Denise Scarfi.

— Den här terminen har jag lagt om min undervisning så att vi ägnar mer tid åt att studera rasismens historia från olika perspektiv. Vi har även studerat politisk retorik djupare eftersom det har blivit ännu viktigare att lära eleverna att tänka kritiskt kring vad politiker säger och gör. Jag har turen att jobba på en skola där ledarskapet uppmuntrar den här typen av diskussioner.

Trump-administrationens öppna lögner har även inneburit ett nytt behov av att ­undervisa om hur medier fungerar och vikten av källkritik.

— Att undervisa i mediekunskap har varit mitt ansvar ända sedan sociala medier började spridas. Men Trumps valseger har gjort det akut. Jag ägnar nu mer tid åt att försöka undervisa eleverna om pålitliga och opålitliga källor i nyhetsmedierna, säger Denise Scarfi.

Men även om hon är orolig för utvecklingen förblir Denise Scarfi övertygad om att hon själv kan åstadkomma en väsentlig förbättring i sina elevers liv bara genom att vara en envis, effektiv och engagerad lärare.

— Som min rektor brukar säga: ”Teachers have to teach”. Så länge vi utgår från vad som är bäst för eleverna just i vårt klassrum kan vi stå emot de ­dåliga idéer som kommer från federala regeringen eller delstatsregeringarna, säger hon.

Alla artiklar i temat Källkritik (16)

ur Lärarförbundets Magasin