Läs senare

Ministrar i möte om sexuella trakasserier i skolan

metooTre ministrar och representanter för hela Skolsverige träffades på torsdagen för att diskutera vad skolan ska göra efter alla vittnesmål om sexuella trakasserier.
– När samhället inte är jämställt, då är inte heller skolan jämställd. Vill vi ha en förändring är skolan ett utmärkt ställe att arbeta med, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Upprop på utbildningsområdet

  • #ickegodkänt: 3853 av Sveriges kvinnliga lärare ansluter sig till metoo-kampanjen och många berättar om övergrepp och trakasserier som de har utsatts för.
  • #tystiklassen: 1700 elever protesterar mot sexism och övergrepp från grundskolan till gymnasiet.
  • #räckupphanden: Gruppen med över 8000 gymnasielever vittnar om och protesterar mot trakasserier och övergrepp.
  • #akademiuppropet: 2400 kvinnliga akademiker har skrivit på ett upprop mot sexuella trakasserier och rena övergrepp inom universitetsvärlden.

Det är i kölvattnet efter alla upprop om mäns och killars kränkningar mot kvinnliga elever och lärare som de tre ministrarna på utbildningsdepartementet – Gustav Fridolin (MP), Anna Ekström (S) och Helen Hellmark Knutsson (S) – bjöd in till möte för att diskutera vad som måste göras.

Med på mötet var elev- och studentrepresentanter, företrädare för lärar- och rektorsfack, skolmyndigheter, skolhuvudmän och skolkuratorer. Även RFSU och representanter för olika aktuella upprop fanns på plats.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

– Det var ett väldigt bra och framåtinriktat möte, med en beslutsam stämning, säger Anna Ekström.

Hennes bild är att den lagstiftning som finns är bra. Det är snarare tillämpningen som brister.

– Det lyftes fram att lagarna måste följas, och att rektorer måste ta på stort allvar att förebygga kränkningar. Om de ändå sker måste det finnas väldigt tydliga rutiner för hur de ska hanteras. Det lyftes också fram att lärarna måste ha tid att planera och genomföra lektioner, så att man inte bara undervisar om jämställdhet utan också har jämställdhet i klassrummet, säger Anna Ekström.

Men hon ser också behov av lagändring på en punkt. Ansvaret för att utreda sexuella trakasserier i skolan ligger hos Diskrimineringsombudsmannen och inte hos Skolinspektionen, som ju granskar skolan i övrigt och har hårdare sanktionsmöjligheter. En lagändring har diskuterats i flera år, men det finns inget besked om när den kommer.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

– Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som lärare och en plats där lärare och rektorer har verktyg att förebygga och agera. Det jobbar vi stenhårt för. Genom att träffa lärare, skolledare och myndigheter för att diskutera problemet med sexuella trakasserier i skolan, kan vi också förstå vad som ska göras, säger Gustav Fridolin i en skriftlig kommentar.

ur Lärarförbundets Magasin