Läs senare

Minskat bistånd till utbildning

BiståndUtbildningens andel av det internationella biståndet minskar för sjätte året i rad, visar en ny rapport från Unesco.

av Niklas Arevik
07 Jun 2017
07 Jun 2017

Enligt rapporten var biståndet till utbildning 2016 12 miljarder dollar, vilket är 4 procent lägre än 2010. Under samma period har det totala biståndet ökat med 24 procent.

– Stödet är långt ifrån vad som krävs för att uppnå hållbar utveckling. Det skulle behöva multipliceras med minst sex för att uppnå våra gemensamma utbildningsmål, säger Irina Bokova, generaldirektör för Unesco i ett pressmeddelande.

De tio största bidragsgivarna till grundläggande utbildning, i absoluta tal. Siffrorna inom parentes visar utbildningens andel av det totala biståndet.

1. USA (2,9%)
2. Världsbanken (7,8%)
3. Storbritannien (4,6)
4. EU (3,1%)
5. UNRWA (hjälporganisation inom FN, 52,4%)
6. Tyskland (2,4%)
7. Förenade Arabemiraten (6,3%)
8. Norge (7,5%)
9. Australien (7,8%)
10. Kanada (5.1%)

En delförklaring till minskningen är enligt rapporten flyktingkrisen i Europa, eftersom givarländerna tillåts kategorisera utgifter för flyktingmottagande som bistånd. I bland annat Tyskland, Grekland och Italien rapporteras att över 20 procent av biståndet spenderas på flyktingmottagandet.

Enligt en nyligen publicerad debattartikel undertecknad av bland annat Lärarförbundet och Svenska Unescorådet är Sverige ett av de länder inom OECD som satsar minst på utbildning sett till andelen av det totala biståndet.

– Men i och med det nya biståndspolitiska ramverket från slutet av april ser vi en uppgradering av utbildningsbiståndet. Det är något som Lärarförbundet drivit i sitt påverkansarbete gentemot regeringen, säger Ina Eriksson, internationell sekreterare på Lärarförbundet.

ur Lärarförbundets Magasin