Läs senare

Minskat intresse för skolfrågor

VAL 2018Vård och omsorg ligger högst på listan över vilka frågor som är viktigast för väljarna inför valet. Intresset för skolan sjunker, enligt en undersökning från Novus, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

04 jun 2018

När väljarna själva spontant får ange vilka politiska frågor de tycker är viktigast, så anger 20 procent sjukvården. För ett år sedan var den siffran 28 procent.

Det följs av invandring och flyktingpolitik, med 19 procent (mot 22 procent i fjol), och skola och utbildning, 12 procent (19 procent).

Samma frågor hade alltså tätpositionen i fjol men med något andra siffror.

Endast 3 procent anger ekonomi och tillväxt, mot 5 procent förra året. Samma siffror har lag och ordning, 3 procent mot 5 i fjol. 8 procent tycker att miljö och klimat är den viktigaste frågan (7 procent).

Mätningen gjordes mellan den 3 och 8 maj, 1 018 svarade i en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel, enligt Ekot. Frågan har varit helt öppen och svaren har därefter kategoriserats.

ur Lärarförbundets Magasin