Läs senare

Missförstånd styr skolornas värdegrundsarbete

DebattVärderingsövningar kan vara meningsfulla inslag i elevernas språkträning, men de ökar inte samhörigheten och får inte stopp på mobbning, skriver John Steinberg. Enligt honom vilar värdegrundsarbetet på tre stora missförstånd.

10 jan 2018

Om debattören

Foto: Michael Steinberg

John Steinberg

fil. dr, författare till boken ”Befria lärarna”

Sedan min avhandling på 1970-talet om emotionell och social utveckling i klassrummet och min bok ”Aktiva värderingar” som kom ut 1978, har jag följt utvecklingen av värdegrundsarbetet i skolan. Frågan är mer aktuell än någonsin på grund av problematiken med arbetsro och behovet av integration och inkludering.

Dessvärre finns det flera grova missförstånd när det gäller hur man ska arbeta med värdegrundsfrågor och värderingsövningar i våra skolor. Ambitionen är det inget fel på – att främja samhörighet, bidra till arbetsro och öka inkludering. Det är bara det att värderingsövningarna inte avser att ge och inte heller ger dessa effekter.

Illustration: Colourbox

Vilka är då missförstånden? För det första finns en övertro på att en diskussion om attityder automatiskt leder till ett förändrat beteende. Det är inte prat om artighet eller fina skyltar med abstrakta ord om hänsyn och respekt som hjälper, utan den artighet som du förväntar dig som lärare eller fritidspedagog. Därför bör lärare betona vikten av beteenden i första hand – av att hälsa, se personer i ögonen, öppna dörrar för varandra, inte prata rakt ut, säga uppmuntrande ord till varandra och så vidare.

Ytterligare en faktor är att personalen är överens om sina förväntningar på elevernas agerande och att dessa förväntningar är tydliga för eleverna (och föräldrarna). För om vi inte själva är tydliga förebilder blir det sällan något bestående resultat.

Det andra stora misstaget är när värderingar blir relativistiska. Vår demokrati vilar på några givna normer, som respekt för olikheter, och det är ingenting man kan debattera. Till exempel ska du inte kunna ”välja bort” att möta flickor med respekt, inte heller själv alltid få välja vem du vill sitta bredvid eller delta i ett grupparbete med. Den som ropar ut något fult till en annan elev på en skola ska få veta, ögonblickligen, att det inte är acceptabelt.

Det finns en övertro på att en diskussion om attityder automatiskt leder till ett förändrat beteende.

Det tredje missförståndet är tron att värderingsövningar är till för att förbättra samarbete inom en grupp. Övningarna växte fram av helt andra orsaker, först och främst som retorikträningsövningar. Man kan med hjälp av ”tycka till-övningar”, rangordningar, fyrahörnsövningar och liknande träna sig att formulera, försvara och utveckla en åsikt samt träna sig att uttrycka sig inför en grupp.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

På så sätt är värderingsövningarna verktyg i både språkträning och demokratiträning, men att förvänta sig att de ska leda till sämja inom gruppen, en omedelbar arbetsro eller få ett slut på mobbning är att önska sig alldeles för mycket. De har aldrig haft dessa syften, men många som nu använder sig av dem eller skriver böcker och manualer i ämnet har inte bemödat sig att undersöka teorin bakom.

Värdegrundsarbete är viktigt och värderingsövningar kan vara givande och meningsfulla inslag i retorik och språkträning, men det är främst genom skolans (och även föräldrarnas) envisa insisterande på artigt beteende som artighet och respekt kommer att uppstå.

Fler borde förstå att en värderingsövning med efterföljande samtal på tisdagar och torsdagar kl. 13.00–13.40 inte har som huvudmål att leda till bättre sämja i klassen eller till bättre skolresultat. Skolutveckling och samhällsutveckling är mycket mer komplext.

ur Lärarförbundets Magasin