Läs senare

Misslyckad fördelning av tjänster för förstelärare

14 Nov 2014

Foto: Ewa Levau
175 förstelärare fördelade på drygt 40 skolor. Så var tanken när den förra regeringen i våras presenterade en satsning på öronmärkta pengar till extra förstelärare i så kallade utanförskapsområden.

Men i Malmö slog satsningen helt fel.

I Malmö finns två utanförskapsområden och åtta skolor som skulle få fler förstelärare. En skola ligger inom gränsen, de övriga sju ligger strax utanför. Eftersom utbildningsdepartementets direktiv till Skolverket är att pengarna ska gå till skolor inom dessa utanförskapsområden har det bara gått ut pengar till en skola. I praktiken betyder det att eleverna som bor i dessa områden inte får ta del av den satsning som från början var tänkt för dem.

— Vi är ganska upprörda över hur departementet hanterat dessa medel och vi har påpekat det. Vår uppfattning är att man gjort fel utifrån tidigare intentioner, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö.

I Kristianstad hände samma sak. Där finns ett definierat utanförskapsområde och tre skolor, men endast en skola ligger inom gränsen.

Så sent som i augusti fick utbildnings­departementet klart för sig att det blivit fel, berättar Bertil Östberg (FP) som då var statssekreterare.

— Det stod ju klart att det inte blivit som det var tänkt. Vår spontana reaktion var att vi skulle se över det här och göra justeringar. Men så kom valet och vi hann inte göra något mer, säger han.

Nu har också utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) hunnit sätta sig in i frågan. Men någon omedelbar justering för Malmös och Kristianstads del är inte att vänta.

— Nästa år tillför vi 125 miljoner till skolor med sämst förutsättningar — det kan handla om fler karriärtjänster men även andra model­ler. I samband med att vi fattar beslut om hur de ska fördelas kommer vi också att se över hur vi kan lösa de problem som finns i dag, säger han.

Enligt Gustav Fridolin ska de pengar som regeringen tillför komma skolorna till del allra senast från hösten 2015.

— Men eftersom dagens system inte riktigt fungerar sätter det ju extra tryck på oss att klara det så snart som möjligt, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin