Läs senare

Mjukstart i nya yrket

ReportageMindre undervisningstid och ändå full lön. Nya lärare erbjuds anställning som trainee på friskolor i Täby.

av Niklas Arevik
21 dec 2017
21 dec 2017
Catrin Sandberg tog lärarexamen i våras. Som trainee på Tibble gymnasium får hon regelbunden feedback på sina lektioner av erfarna lärare. Foto: Kristina Sahlén

Uppsala universitet i våras. Det var arbets­marknadsdag under sista terminen på lärarutbildningen, när Natalie Wahlström såg ett flygblad:

Få en extra bra start på din lärarkarriär med vårt traineeprogram.
• Mer tid att planera dina lektioner.
• En förstelärare som mentor.
• Spendera 70 procent på undervisning och 30 procent på egen utveckling.

Även om det lät intressant var hon skeptisk.

— Dels hade jag aldrig hört talas om något liknande för lärare. Och dels var jag rädd att man skulle känna sig som en praktikant, att det blev en förlängning av skolan, säger Natalie Wahlström.

Det är en fördel att vi anställer flera samtidigt. Vanligtvis är man annars ganska ensam som ny ute på skolan, man blir junioren, så att säga.

Men hon beslutade sig ändå för att söka, som en av totalt 65 nybakade lärare. Fem stycken blev antagna.

Natalie Wahlström fick en plats på Täby friskola, norr om Stockholm, som SO-lärare. Det fick även Signe Jonsson, lärare i svenska och engelska.

Krav på introduktion

Tidigare fanns krav på introduktionsår för nyexaminerade för att få lärarlegitimation. Detta är nu borttaget, men Skolverket specificerar några krav för introduktionen:

  • Perioden ska vara minst ett läsår motsvarande heltid och starta direkt när anställningen påbörjas.
  • Mentorn ska vara legitimerad, ha tillräcklig erfarenhet och ”så långt det är möjligt” ha samma behörighet som den nyanställde.

Den nyexaminerade läraren ska få stöd i att planera, undervisa, bedöma, dokumentera och ha utvecklingssamtal.

Nu har nästan halva traineeperioden gått, och vi ses på skolan en kylig måndag i december. De har båda en lucka i schemat, och Signe Jonsson passar på att ta ett möte med sin handledare, försteläraren Kristina Thelvén. De äter lunchmackor i ett av klassrummen och talar om upplägget för traineeprogrammet.

Signe Jonsson berättar att hon är särskilt nöjd med den ledarskapsutbildning de har fått på skolan. Där ställs lärarna inför konkreta klassrumssituationer och avhandlar sådant som att förtjäna lärarauktoritet, tydlig kommunikation, konflikthantering och feedback.

— Alla introduktionsår borde ha fokus på ledarskap. Jag ser mig som en lärare in progress, att man aldrig blir helt färdig. Därför är upplägget med en trainee­period perfekt, säger hon.

Anställningen är tillsvidare med ferietjänst. Det ovanliga är att det första året är en mjukstart, vilket innebär att de nyexaminerade lärarna får både en mentor och en personlig utvecklingsplan.

De har mindre undervisning än övriga lärare, och får i stället mer tid för planering, ledarskapsutbildning, sambedömning och auskultation, det vill säga att lyssna på mer erfarna kollegers lektioner.

Under traineeperioden har de nyblivna lärarna ungefär tio egna lektioner i veckan.

I Kristina Thelvéns jobb som förstelärare i svenska ingår att stötta, diskutera lektionsplaneringar och auskulteringar med Signe Jonsson.

Rektor Håkan Söderström och vd Niklas Pålsson berättar att skolan har 20 förstelärare, vilket de hävdar är flest i landet sett till elevantalet. Foto: Kristina Sahlén
Tibble har flera lärare med doktorsexamen, bland annat i biologi, filosofi, kemi och historia. Foto: Kristina Sahlén
Få vill starta friskola.

– Jag tror att det här är en bra investering för att behålla duktiga lärare genom att minska stressen, säger Kristina Thelvén, och vänder sig till sina adepter:

— Jag minns själv när jag var ny, även om det är 30 år sedan, och man kunde planera en lektion i fem timmar. Till skillnad från hur det var för mig, vet jag att ni har tid att koppla av på helgerna, säger hon.

Signe Jonsson och Natalie Wahlström nickar.

För Kristina Thelvén är dock läget det motsatta. Hon hade önskat sig mer tid för uppdraget som handledare. Symptomatiskt, eftersom hon nu tittar på klockan.

— Jag kan bara konstatera att min tid inte riktigt räcker till. Räddningen för oss är att vi sitter i samma arbetsrum och alltid kan samtala där, säger Kristina Thelvén och rusar iväg till lektion.

Per Båvner är ombudsman på Lärarförbundet. Han säger att även om det finns krav på en introduktionsperiod för alla lärare, så är det inte fastslaget vad det egentligen innebär. Därför ser han Tibble och Täby friskola som föregångare i detta avseende.

Jag har alltid haft höga ambitioner, och har inte utbildat mig i fem och ett halvt år för att ­jobba så lite som möjligt.

— Det finns inget krav på nedsatt undervisningstid för nyexaminerade lärare. Det här är ett jättebra exempel och all heder åt dem som prioriterar detta, säger han.

Arkitekten bakom traineeprogrammet är Niklas Pålsson, lärare, vd och majoritetsägare på Tibble gymnasium och Täby friskola, båda belägna i Täby kommun. Han och Tibble gymnasiums rektor Håkan Söderström tar emot på skolan, som är en av Sveriges största friskolor, med över tusen elever. De gråblå betongbyggnaderna från 1964 är betydligt mer inspirerande invändigt än utvändigt.

— Alla är vinnare. Inte minst eleverna, som får nyexaminerade lärare som är mindre stressade och har mer välplanerade lektioner, säger Niklas Pålsson.

Håkan Söderström har en lång lärargärning bakom sig, och har varit rektor sedan 1990-talet. Han hävdar att traineeprogrammet är ett förverkligande av den ursprungliga idén med introduktionsåret.

— Det blir en lugnare ingång till yrket. Som ny är det vansinnigt mycket intryck i början. Det är också en fördel att vi anställer flera samtidigt. Vanligtvis är man annars ganska ensam som ny ute på skolan, man blir junioren, så att säga.

När Niklas Pålsson lanserade traineeprogrammet valde han att aktivt rekrytera ute på lärosätena. Han gör ingen hemlighet av att han ville komma åt toppstudenterna.

Traineelärarna Natalie Wahlström och Signe Jonsson samt handledaren Kristina Thelvén (mitten) diskuterar introduktionsåret. Natalie och Signe tycker att alla nya lärare borde få samma möjlighet som de har, med nedsatt undervisningstid hela första läsåret. Foto: Kristina Sahlén

Förutom lärarutbildning har han även en ekonomexamen. Han blir tydligt engagerad när han jämför de två utbildningarna.

– På ekonomprogrammet kommer företagen ut och rekryterar duktiga studenter, vilket nästan inga skolor gör.

Han vill också problematisera det som är välkänt bland lärarstudenter, att betygen inte spelar roll när de söker jobb. Det är något han vill ändra på.

— Vi väger absolut in betygen i anställningsprocessen. Det tror jag är något som kan höja statusen på utbildningen, och i förlängningen hela yrket. Våra lärare på traineeprogrammet är toppkrafter allihop!

Kostnaden för projektet är inte obetydlig. Att fem lärare får full lön med 70 procents undervisning innebär motsvarande 1,5 tjänst extra per år. Plus utgifter för extern utbildning i ledarskap.

De två skolorna sparar i stället genom att ha större elevgrupper än genomsnittet, mellan 25 och 30 elever per klass, beroende på årskurs. Det är en medveten prioritering.

Håkan Söderström, rektor.
Foto: Kristina Sahlén

— Vi kan ha stora klasser, det fungerar för oss. Det varierar förstås utifrån elevunderlaget, men om en klass fungerar väl är det en fördel med mer volym på grupperna, det ger dynamik. Vi har till och med storföreläsningar med 60 elever, säger Håkan Söderström.

Tibble gymnasium och Täby friskola är vinstdrivande aktiebolag. Niklas Pålsson är majoritetsägare, men han betonar att ungefär 25 lärare äger aktier i bolagen. 2016 delade de ut 7,7 miljoner i vinst.

Skulle inte skolan bli ännu bättre om vinsten gick in i verksamheten i stället?

— Om det inte finns möjlighet till rimlig avkastning för den risk du tar och den tid du lägger ned kommer det bli färre människor som vill engagera sig i skolutveckling. Då skulle många goda exempel gå förlorade, säger Niklas Pålsson.

Varför kan inte kommunala skolor stå för de goda exemplen?

— Det kan de också förstås. Men vi kan vara mer snabbfotade och ställa om när vi ser bra idéer, eftersom vi till exempel inte behöver förhålla oss till policyer för en hel kommun.

I en annan del av skolan introducerar traineen Catrin Sandberg en lektion i data­baser och källkritik. Hon äger klassrummet med kontroll och tydliga instruktioner, och utstrålar inget av den osäkerhet många har som är nya i ett yrke.

Det märks att Catrin Sandberg, liksom de övriga traineerna, har kunnat handplockas av skolledningen. De personifierar vd:n Niklas Pålssons egen erfarenhet av och syn på läraryrket, som ett av flera steg i karriären. För Catrin Sandberg var det just den biten som lockade med traineeprogrammet.

— Jag har alltid haft höga ambitioner, och har inte utbildat mig i fem och ett halvt år för att jobba så lite som möjligt. Och traineeprogrammet är delvis tänkt som ett karriärspår, för lärare som ­strävar efter att bli förstelärare och är beredda att ta i och satsa mycket själva.

Var ser du dig själv om tio år?

– Då tänker jag att jag är biträdande rektor någonstans. Eller programchef som det så fint heter här, säger Catrin Sandberg.

Såldes till underpris

Tibble gymnasium var kommunalt till för drygt tio år sedan, då det såldes till den dåvarande rektorn Maj Dellström, till priset för inventarierna, drygt 9 miljoner kronor.

Kammarrätten ansåg att priset var för lågt och att försäljningen stred mot kommunallagen. Rätten skrev upp värdet och de nya ägarna fick betala en tilläggsköpeskilling på 6 miljoner.

2011 sålde Maj Dellström skolan till bland andra läraren Niklas Pålsson, som blev huvudägare och i dag är VD. Hela köpesumman var på 15 miljoner kronor.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin