Ingår i temat
Värdegrund (LT)
Läs senare

Mobbning vanligt i lärarrum

Fler än var tionde grundskollärare säger att mobbning av medarbetare förekommer på deras arbetsplats. Det är fler än på arbetsmarknaden i övrigt.

23 feb 2011

Lärarnas tidning har låtit Skop ställa frågor om mobbning på arbetsplatsen till 1.000 grundskollärare. Av dem svarar 12 procent att mobbning eller utfrysning förekommer. Enligt Arbetsmiljöverket är motsvarande andel på hela arbetsmarknaden 8 procent.

Grafik: Mats Thorén— Förändringar i skolan har medfört att många lärare hamnat i nya konstellationer där de förväntas samarbeta, säger Kristina Östberg, psykoterapeut med lång erfarenhet av arbete på personalavdelningar, som en förklaring till skolans högre siffra.

Kristina Östberg tror också att det faktum att antalet anställda per chef är högre i skolan än på de flesta andra arbetsplatser kan spela in. Informella hierarkier uppstår lättare på arbetsplatser med låg chefstäthet.

Av de som svarar att mobbning förekommer är 86 procent övertygade om att rektor känner till missförhållandena. Däremot tror bara 60 procent av dem att skolledningen agerar för att få stopp på det som sker.

— Intressant eftersom man vet att hälften av all mobbning på svenska arbetsplatser utförs av chefer, säger Kristina Östberg.

Hon tillägger att motsvarande andel i andra jämförbara länder är ännu högre. Där utförs 75 procent av all arbetsplatsrelaterad mobbning av chefer.

— Mobbning handlar om makt, säger Kristina Östberg som tillsammans med sin man Lasse Eriksson har skrivit en bok om problemet — »Mobbning på arbetsplatsen«.

— I de få fall där oförstånd är förklaringen så upphör beteendet omgående när det uppmärksammas. Verklig mobbning är betydligt svårare att få stopp på.

Enligt Kristina Östberg finns det en seglivad myt om att den mobbade är avvikande och därför själv drar på sig mobbarens uppmärksamhet.

— Det är fel. Mobbaren mobbar för att den kan. Och ju mer utrymme som mobbaren får, desto räddare blir den mobbade.

För många är skammen över att vara mobbad så stor att de inte vill erkänna det. Kristina Östbergs råd är att
istället slå tillbaka, med hedern i behåll. 
 

Alla artiklar i temat Värdegrund (LT) (11)

ur Lärarförbundets Magasin