Läs senare

Mobilförbud ska få fart på elever

Bräckeskolan i Göteborg har infört en ny regel: inga mobiler eller surfplattor under skoltid. Men det är inte för att eleverna är stökiga. Monika Blom, rektor på skolan, vill se att barnen aktiverar sig mer, skriver GöteborgsPosten.

21 okt 2015

– Helt plötsligt har våra elever slutat leka på rasterna. En elev sitter med en mobil i handen och fyra, fem andra tittar över axeln för att se vad som händer på skärmen, säger hon till tidningen.
 

Eftersom många elever i dag har egna mobiler riskerar användandet att stjäla fokus från lektionstid. Även förekomsten av kränkningar på sociala medier är en anledning till förbudet har införts. Mobiler och surfplattor får däremot användas i pedagogiskt syfte
 

Skolan har fått kommentarer från föräldrar och elever efter att förbudet infördes i förra veckan, men de flesta är positivt inställda till den nya regeln.

Förbudet är på prov tills vidare och skolan ska längre fram utvärdera hur det fungerar.

Bräckeskolan är inte ensamt om att införa mobilfritt under skoltid. Även Bilingskolan i Skövde har från och med i höst infört ett sådant policybeslut, skriver Skövde Nyheter på nätet. Argumentet är såväl att mobilsurfande stör undervisningen, att barnen leker mindre på rasterna som att de filmar varandra på ett sådant som som, enligt personalen, inte är okej. Mobilerna ska vara avstängd, men föräldrar ska ändå kunna nå barnet under skoltid.  

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: