Läs senare

Moderaterna vill att staten sätter betyg på skolan

Moderaterna föreslår att Skolinspektionen ska sätta betyg på landets skolor enligt en fyrgradig skala. De två lägsta betyder underkänt och innebär att staten ska gripa in för åtgärda bristerna. För friskolor kan det innebära vinstuttagsbegränsning.

27 okt 2016

Moderaterna (M) vill att staten sätter betyg på all vård, skola och omsorg och ingriper mot verksamheter som inte får godkänt. För privata välfärdsföretag kan sanktionerna bli ett vinstuttagsstopp.

– Vi skulle gärna se en bred överenskommelse om den här typen av regler. Vi skulle välkomna att göra upp över blockgränserna, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.
 

Partiet vill dock inte ha ett generellt vinsttak för privata välfärdsföretag, utan betonar att det viktiga är vilken kvalitet de levererar, inte hur de gör det. M är därför också emot att införa nationella bemanningskrav för till exempel äldreomsorgen, även om man medger att antalet anställda har betydelse för kvaliteten.

Det nya i utspelet är att M utvecklar sin syn på vinstuttagsbegränsningar. Utspelet görs bara ett par veckor innan regeringens utredare ska lägga fram förslag på begränsningar av vinster i välfärden. Sverigedemokraterna nappade direkt och kan tänka sig att stödja M-förslaget.

– Det finns ingenting som jag hört som ligger utanför den linje vi drivit, säger SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt.
 

M vill att samma regler ska gälla för all skola, vård och omsorg, oavsett om den bedrivs av kommuner, landsting eller privata företag. Det innebär att all verksamhet, även den kommunala, måste ha tillstånd. En del av tillståndsprövningen ska vara en prövning av chefernas lämplighet och kunskap.
 

M vill också sätta upp nationella kvalitetskrav för all vård, skola och omsorg. Hur de kraven ska se ut är inte klart.

– Det blir en grannlaga uppgift att ta fram de här måtten, säger partistyrelseledamoten Peter Danielsson (M), kommunalråd i Helsingborg.

För skolan handlar mycket om elevernas kunskapsresultat. Svårare blir det att hitta mått för bra äldreomsorg. Där handlar mycket om hur de äldre upplever omsorgen och därför måste man fråga dem hur nöjda de är, säger Danielsson.
 

Utifrån de nationella kraven ska verksamheterna betygsättas enligt en fyragradig skala:
1. Utmärkt.
2. Bra
3. Otillräckligt
4. Undermåligt 

Betygen ska sättas av Skolinspektionen och av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De myndigheterna kommer att behöva mer resurser, enligt M-förslaget.
 

Betyg 3 och 4 ska anses vara underkänt. För de verksamheterna ska staten gripa in för att se till att bristerna åtgärdas. Moderaterna vill bygga ut den sanktionstrappa som i dag redan finns för skolor: anmärkning, föreläggande, föreläggande med vite, samt indraget tillstånd. Partiet föreslår att de kompletteras med statlig tvångsförvaltning och, när det gäller friskolor, vinstuttagsbegränsning.

– Det kan bli vinststopp, helt eller delvis, säger Anna Kinberg Batra.
Liknande principer ska, enligt M-förslaget gälla för vård och omsorg.
 

Innan det kan bli aktuellt med tvångsförvaltning eller vinststopp så ska dock Skolverket ingå ett kunskapskontrakt med kommunen eller skolföretaget, där nödvändiga åtgärder pekas ut. Det kan också bli aktuellt att staten tillför resurser i skolan.
 

Beslut om vinstuttagsbegränsning ska tas av den statliga tillsynsmyndigheten om en välfärdsverksamhet under en "längre tid" inte når en "väsentlig del" av kvalitetsmålen och på ett "systematiskt sätt" låter bli att vidta nödvändiga åtgärder.

Civilminister Ardalan Shekarabi säger till Aftonbladet att regeringen, efter att ha tagit emot Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden den 8 november, kommer att informera de borgerliga partierna om förslagen. Därefter ska regeringen och budgetpartnern Vänsterpartiet bjuda in de borgerliga partierna till samtal.

– Våra skattepengar ska gå till lärare, de ska inte gå till ägare. Det är bra att M nu erkänner problematiken, men det betyder ingenting om det här bara är ett retoriskt utspel som inte följs av konkreta åtgärder, säger Shekarabi till tidningen.

ur Lärarförbundets Magasin