Läs senare

Moderaterna vill att staten ska kunna ta över skolor

Moderaterna vill att staten ska kunna ta över svagpresterande skolor. Skolinspektionen föreslås få ett utökat ansvar att tydligare granska skolor och sätta betyg på hur de når kunskapskraven.
– Staten måste bli tuffare mot de skolor som inte håller måttet, säger partisekreterare Tomas Tobé.

26 mar 2015

Moderaterna vill att Skolinspektionen får ett nytt uppdrag att tydligare granska skolor utifrån elevernas resultat. Granskningen ska bli noggrannare och följa en betygsskala. Skolor som inte når kunskapskraven ska erbjudas ett särskilt kunskapskontrakt med nationella resurser för att nå resultaten. Initiativet kommer från England, där skolor utvärderas efter en fyrgradig skala.

De skolor som trots det inte klarar kraven, ska Skolinspektionen kunna ta över huvudmannaskapet för. Om det även ska gälla friskolor har Moderaterna inte bestämt sig för ännu. Förslagen ska nu vidareutvecklas av partiets skolgrupp och avgöras på stämman i höst.

– Det här blir ett sätt att rikta in statens resurser mycket mer till skolor som behöver utvecklas, säger Tomas Tobé.

Exakt hur många skolor som kan beröras, kan han inte säga. Men han framhåller att det i dag finns cirka 150 grundskolor, där 50–75 procent av eleverna inte klarar behörigheten till gymnasiet.
 

ur Lärarförbundets Magasin