Läs senare

Moderaterna vill dubbla förstelärares lönepåslag

Moderaterna har ett särskilt fokus på förskolan i sin nya skuggbudget. De vill öka stödet till mindre grupper och införa avgiftsfri förskola, tre timmar per dag, för barn från 2 år. Partiet vill också fördubbla lönepåslaget för förstelärare.

06 okt 2015

Fram till nästa val vill moderaterna satsa 1 miljard kronor extra på mindre barngrupper i förskolan. De förskolor som arbetar aktivt med språkinlärning för alla barn ska premieras extra. Man vill satsa ytterligare 1 miljard på allmän förskola, 15 timmar i veckan, från två års ålder.
– Förskolan har en stor betydelse för att barnen ska få en god start inför skolan. Därför är de prioriteringar vi gör i vårt budgetförslag så viktiga, säger Camilla Waltersson Grönvall, (M) skolpolitisk talesperson.

Skolinspektionens ska få mer resurser för att bland annat öka tillsynen över förskolan där det skulle ingå att analysera barngruppernas storlek i en kvalitetsgranskning.
 

M vill också ge Skolverket en rad utredningsuppdrag knutet till förskolan. Bland annat:

  • hur förskollärare ska kunna bli förstelärare..
  • hur övergången mellan förskola och förskoleklass kan förbättras
  • hur dagens rektorsprogram ska anpassa till förskolan.

Under de kommande fyra åren vill man också fördubbla sina tidigare aviserade satsningar på karriärtjänster i utanförskapsområden till sammanlagt 158 miljoner. De extra pengarna ska användas för att öka dessa karriärlärares lön från dagens påslag med 5.000 till 10.000 kronor.
De tjänsterna ingår i den utbyggnad som Moderaterna vill göra från 17.000 till 22.000 karriärlärartjänster. Utbyggnaden skulle kosta närmare 1,5 miljard under de kommande fyra åren. Men den satsningen ströks tydligt av regeringen när man lade fram sin budget. 

Andra större förslag i M:s skuggbudget 2016–2019

  • En extra timme matematik i veckan på högstadiet (1,2 miljarder åren 2017–2019)
  • Sommarskola i årskurserna 6–9  (1,2 miljarder)
  • Gratis läxhjälp i grundskolan (1,56 miljarder)
  • Fortbildning av förskollärare inför införandet av en tioårig grundskola där förskoleklassen omvandlas till den nya årskurs 1 (600 miljoner åren 2017–2019) och därutöver 756 miljoner för implementeringen av reformen och stöd till kommunerna år 2019.
  • Därutöver föreslår M att Skolverket och Skolinspektionen får en rad nya omfattande uppdrag. Skolverket ska bland annat kunna erbjuda skolor särskilda kunskapskontrakt där de kan få del av nationella resurser som ska stärka kunskapsresultaten. Skolinspektionen ska kunna ta över huvudmannaskapet i skolor där resultaten är för svaga.

ur Lärarförbundets Magasin