Läs senare

Moderaterna vill ha obligatorisk lovskola

Moderaterna vill införa så kallad lovskola för samtliga elever i årskurs 6-9 i hela landet. Även nyanlända barn omfattas av förslaget – och lovskolan ska vara obligatorisk.

07 jun 2016

Moderaterna beräknar att satsningen på lovskola kommer att kosta 600 miljoner kronor.

– Motsatsen till att lära sig tillräckligt i skolan i tid är utanförskap i värsta fall. Det är den stora kostnaden för både individen och samhället.

   
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, är positiv till att möjligheten med lovskola införs för nyanlända barn – och att det blir likvärdigt över hela landet. Men hon skulle hellre se att pengarna satsades på den vanliga skolan.

– Varför finns behovet av lovskola? Det har ju inte funnits i lika stor utsträckning tidigare. Behovet är ett tydligt tecken på att lärarna inte får den tid med eleverna som de skulle behöva, säger Fahlén.

Moderatera vill även stärka det aktiva skolvalet och införa det i alla Sveriges kommuner samt införa ett gemensamt kösystem i hela landet där såväl kommunala skolor som friskolor ingår.

– Man ska kunna ta ställning till möjligheten att hitta rätt skola och den ska ges till alla, säger Anna Kinberg Batra.

Tre nya förslag

Moderaterna lanserar tre förslag för att stärka skolan:

  • Utökad lovskola. Lovskola för elever i årskurs 6-9 ska införas i alla kommuner och staten ska se till att det blir möjligt.
  • Aktivt skolval. Det fria skolvalet ska bli ett aktivt skolval i hela Sverige så att alla ska få möjligheten att välja och inte placeras i en skola enligt närhetsprincipen.
  • Gemensamt kösystem. Kommunerna ska införa ett enhetligt kösystem där både de kommunala skolorna och friskolorna ingår.
    Källa: Moderaterna

ur Lärarförbundets Magasin