Läs senare

Moderaterna vill införa nolltolerans mot dåliga skolor

Moderaterna vill skärpa den statliga kontrollen av alla skolor. Skolverket ska i värsta fall kunna lägga ned eller ta över en skola.
– Vi vill införa nolltolerans mot skolor som inte ger tillräckliga kunskaper, sa Anna Kinberg Batra vid Moderaternas stämma i Malmö i helgen, rapporterar TT.

23 maj 2016

Det moderata förslaget innebär ett stärkt statligt ansvar för, vad partiet kallar, svagpresterande skolor, där staten kan besluta om att ta över driften eller lägga ned en skola – oavsett huvudman. Det ska ske i två steg. 
 

Det första steget innebär att Skolinspektionen ska upprätta en åtgärdsplan för de skolor som inte håller måttet, mätt utifrån en ny betygsskala med fokus på kunskapsresultat och undervisningskvalitet. Skolorna ska utifrån åtgärdsplanen erbjudas hjälp av Skolverket – en hjälp de inte får tacka nej till.
 

Lyckas inte detta vända utvecklingen tas steg två. Det innebär att skolorna – oavsett huvudman – tas över av staten eller läggs ned. Att staten tar över innebär i praktiken att Skolverket inrättar en ny enhet som ska ansvara för driften av dessa skolor.  

– Alla har ju faktiskt rätt att gå i en bra skola i Sverige, men ingen borde ha rätt att utsätta elever

 för en skola som inte ger tillräckliga kunskaper, för det är så viktigt för resten av hela livet och för vägen in i det svenska samhället, säger Anna Kinberg Batra till TT.
 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) likställer Moderaternas utspel med regeringens vallöfte om samverkan för bästa skola.

– Det är en satsning på de skolor som behöver mest och som redan är införd, säger han till TT.

– Nu upprepar Anna Kinberg Batra ett av våra vallöften. Och som utbildningsminister älskar jag när fler partier vill satsa på skolan, säger han. 
 

Gustav Fridolin har, enligt TT, i princip inget emot att dåliga skolor stängs, men tycker att frågan om skolornas huvudmannaskap inte är färdigutredd. 
 

Skollagen ger redan i dag möjligheter till statlig tvångsförvaltning av skolor. Det är dock oklart vad det skulle innebära, eftersom det inte provats. 2011 var det dock snubblande nära att Tolvåkersskolan i Kävlinge hamnade i den situationen, vilket Lärarnas tidning berättat om. En rad missförhållanden ledde till att Skolinspektionen hotade med tvångsförvaltning. Den uteblev dock i sista stund. 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i helgen lovar moderatledaren att det inte ska sparas på skolan, varken nationellt eller lokalt. Partiet vill satsa sex miljarder kronor mer på skolan. Undervisningen ska utökas med en timme per dag med start i lågstadiet och med en timme mer matematik i veckan på högstadiet. Moderaterna vill också utöka dagens satsning på sommarskola och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda sommarskola från årskurs sex.

ur Lärarförbundets Magasin