Läs senare

Moderaterna vill locka lärarstudenter med examensbonus

Nolltolerans mot dåliga skolor, mer matematik och en examensbonus för flinka studenter. Det är några av Moderaternas skolsatsningar i deras budgetmotion.
– Vi kan inte spara på skolan om Sverige ska vara en kunskapsnation, sa partiledaren Anna Kinberg Batra vid onsdagens presskonferens.

28 sep 2016

Den som studerar till lärare eller sjuksköterska och tar examen inom avsedd tid bör få en bonus i reda pengar, föreslår Moderaterna. Tre års utbildning ska ge 50.000 kronor och varje ytterligare termin 10.000 kronor till, enligt förslaget.
– I dag fattas över 60.000 lärare och vi har kris med kunskapsresultat. Då behövs det flera insatser tror jag, både att lärare har bra betalt och har tid att vara lärare och att vi gör mer för att locka till att bli lärare, säger Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.
 

Dessutom föreslår man en rad olika satsningar på skolan som tillsammans kostar 5,6 miljarder kronor nästa år. Omfattningen ökar successivt till 12,1 miljarder kronor år 2020. De flesta av förslagen är kända sedan tidigare, bland annat en timme mer undervisning per dag i lågstadiet, en timme mer matematik per vecka i högstadiet och en utökad lovskola.

M vill även att Alliansregeringens system med karriärtjänster ska byggas ut.

– Vi vill både se högre löner till skickliga lärare och locka fler till yrket. Jag tror man behöver insatser på flera plan för att få så många duktiga lärare som möjligt, säger Anna Kinberg Batra.

 

Partiet vill också införa en "nolltolerans" mot dåliga skolor som innebär att staten ska ingripa mot de skolor som inte klarar kunskapskraven.

– Man måste vara beredd att agera, säger Kinberg Batra.
Som en sista åtgärd ska staten kunna ta över driften av en dålig skola, enligt förslaget. 
 

Moderatledaren tycker också att det är rimligt att ägarna till friskolor som missköts inte får ta ut någon vinst så länge de inte klarar kunskapskraven för eleverna.

Moderaterna föreslår också ett generellt stöd till kommunerna på 3 miljarder kronor 2017 och 10 miljarder kronor år 2018, 2019 och 2020. Det kan jämföras med regeringens så kallade välfärdsmiljarder, som är på 10 miljarder årligen 2017—2020.
 

M hävdar att deras budgetförslag stärker kommunernas ekonomi med sammanlagt 60 miljarder kronor under de fyra åren. Då ingår även skolsatsningar. Enligt M.s beräkningar är detta 20 miljarder kronor mer än vad regeringen satsar på kommunerna 2017—2020.
 

Men finansminister Magdalena Andersson (S) protesterar mot M:s sätt att räkna.

– Vi har haft en diskussion om de 10 miljarderna kommer att räcka nästa år, men det Moderaterna gör är att halvera den satsning vi gör på 2017. Nästa år behöver kommunerna pengar mer än någonsin. Det här riskerar att uppemot 10.000 människor kan behöva sägas upp i kommuner och landsting nästa år, säger hon.

Moderaternas budgetsatsningar de närmaste åren

"Fler ska kunna lära sig mer"

 • Mer undervisningstid: en timme mer per dag på lågstadiet
 • Mer undervisningstid: en timmer mer matematik per vecka i högstadiet
 • Utökad lovskola
 • Obligatorisk läxhjälp

"Fler och skickligare lärare"

 • Bygg ut karriärlärartjänsterna
 • Utöka antalet karriärtjänster i utanförskapsområden
 • Examensbonus
 • Fler lärarassistenter
 • Mer lärarledd tid på lärarutbildningen
 • Fler vägar till läraryrket genom Teach for Sweden

"En mer tillgänglig förskola"

 • Allmän förskola från två års ålder
 • Utökad möjlighet till förskola för barn i familjer med försörjningsstöd

"Nolltolerans mot dåliga skolor"

ur Lärarförbundets Magasin