Läs senare

Moderaterna vill tillåta privata lärarutbildningar

Fristående lärarutbildningar och krav på ständig fortbildning för att lärare ska få behålla sin legitimation. Det är två nya förslag från Moderaterna med syftet att stärka läraryrket.

28 apr 2015

Moderaterna förnyar sin skolpolitik. Ett förslag är att tillåta fristående lärarutbildningar – stiftelser eller privata – som inte är kopplade till dagens lärosäten, skriver Svenska Dagbladet, som intervjuat partiets utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson-Grönvall.  

Den bakomliggande tanken är att ökad konkurrens ska förbättra lärarutbildningarnas kvalitet. Partiet vill även införa obligatoriska lämplighetstest för utbildningen.

Ytterligare idéer för lärarutbildningen är obligatoriska kurser i specialpedagogik samt utbildning i ledarskap och digitalisering.

– Läraryrkets status och hur vi ska jobba med kompetensförsörjning runt våra lärare är de mest avgörande för hur vi ska lyckas vända resultaten i skolan, säger Camilla Waltersson-Grönvall till tidningen.

Moderaterna vill också införa krav på att skolhuvudmännen ger sina lärare individuella kompetensutvecklingsplaner. På sikt vill partiet att regelbunden fortbildning ska vara ett krav för att lärare ska få behålla sin legitimation.

Övriga förslag, enligt artikeln, är fler karriärtjänster på skolor med störst utmaningar, programmering från årskurs 1 (som en del av matematik- samt slöjd- eller teknikundervisningen) och att Skolverket i första hand blir en skolutvecklingsmyndighet med uppdraget att utveckla samtliga skolämnen.

 

ur Lärarförbundets Magasin