Läs senare

Modersmålslärare  fortfarande utanför 

Modersmålslärare är ofta ett jobb i utanförskap och med många arbetsplatser visar Lärarnas tidnings rundringning. 

27 Nov 2008

LÄRARNAS TIDNING HAR frågat tio kommuner med hög andel modersmålselever hur många av deras modersmålslärare som har sin tjänst förlagd till en skola. Svaren tyder på att jobbet i stor utsträckning är att vara ambulerande språklärare på flera skolor.  
  Fyra kommuner med totalt 212 anställda modersmålslärare svarar att de inte har någon som bara arbetar på en skola.  
  I Stockholm arbetar två av Språkcentrums 370 anställda lärare (förskolan inkluderad) på en skola. I Göteborg arbetar två av Modersmålsenhetens 160 lärare på en skola.  
  I tre kommuner med 265 anställda modersmålslärare arbetar 15 lärare på en skola.  
  En kommun – Malmö – avviker från mönstret. Där arbetar var tredje modersmålslärare på Modersmålsenheten på en skola – 60 av 180. 

LÄRARFÖRBUNDET HAR länge velat utveckla undervisningen för elever med annat modersmål än svenska och förbättra lärarnas arbetssituation. Ett steg är att minska antalet arbets platser som lärarna arbe tar på.  
  Också Skolverket vill stärka undervisningen för dessa elever, bland annat genom ökad studiehandledning på modersmålet. Det skulle också ge tjänsteunderlag för många modersmålslärare. 

NÅGON TIDIGARE undersökning att jämföra med fnns inte. Ändå talar mycket för att ambitionen att stärka modersmålslärarnas medverkan i skolan har kommit på skam.  
  – Det är också min bild, säger Mats Wennerholm, under visningsråd på Skolverket.  
  Han tror över huvud taget inte att lärarnas arbetssituation har förändrats särskilt mycket sedan början av 90-talet.  
  – Kanske har studiehandledningen på modersmålet ökat något. Men annars hör jag samma vittnesmål som tidigare om utanförskap och om kompetensutveckling som aldrig kommer till stånd. 

I OMRÅDEN där många elever har annat modersmål än svenska, ser han en liten ljusning.  
  – Där fi nns skolledare som inser värdet av att plocka in modersmåls lärare i skolan. Men annars står vi inför en stor utmaning. 

Röster från enkäten
”Ju mer tid modersmålsläraren är på skolan, desto bättre för eleverna.”
Joachim Götz, Språkcentrum, Stockholm
”Köp-och-sälj leder till snuttifiering.”
Ulf Ståhlnacke, Modersmålsenheten, Botkyrka
”Vi ger för lite studiehandledning.”
Ingrid Ericsson, Modersmålseheten, Sundbyberg


TIO KOMMUNER OM MODERSMÅLET

Så här är modersmålsundvervisningen upplagd i de tio kommuner Lärarnas tidning ringde till. I samtliga kommuner är arabiska det största "modersmålet".

Stockholm

Finansieringsform: Köp-och-sälj där rektorerna köper av den centrala modersmålsenheten.
Av den totala volymen är 20-25 procent studiehandledning på modersmålet.
Två av Språkcentrums 370 modersmålslärare har hela sin tjänst på en skola.

Göteborg
Finansieringsform: Köp-och-sälj.
Tre procent av de elever som deltar i modersmålsundervisning får också studiehandledning på modersmålet.
Av modersmålsenhetens 160 lärare har två hela sin tjänst på en skola.

Malmö
Finansieringsform: Anslag.
Cirka 40 procent av den totala volymen är studiehandledning på modersmålet.
Av enhetens 180 lärare har cirka 60 hela sin tjänst på en skola.

Lund
Finansieringsform: Köp-och-sälj.
Av 54 lärare har ingen hela sin tjänst förlagd till en skola.
Av de elever som deltar i modersmålsundervisning har mindre än fem procent studiehandledning på modersmålet.

Botkyrka
Finansieringsform: Köp-och-sälj efter årsskiftet.
Av 120 lärare har 10 hela sin tjänst på en skola
Hälften av den totala volymen är studiehandledning på modersmålet.

Örebro
Finansieringsform: Anslag till modersmålsundervisningen. Köp-och-sälj av studiehandledning.
Av 66 modersmålslärare har två hela sin tjänst på en skola.
Av den totala volymen är 40 procent studiehandledning.

Jönköping
Finansieringsform: Anslag med möjlighet för rektorerna att köpa mer studiehandledning.
Av 60 modersmålslärare arbetar ingen på enbart en skola.
Av den totala volymen är knappt 10 procent studiehandledning på modersmålet.

Uppsala
Finansieringsform: Anslag.
Av cirka 50 modersmålslärare arbetar ingen på enbart en skola.
Av den totala volymen är 25 procent studiehandledning på modersmålet.

Västerås
Köp-och-sälj.
Av 80 modersmålslärare har två hela sin tjänst på en skola.
Av den totala volymen är 35 procent studiehandledning på modersmålet.

Sundbyberg
Finansieringsform: Anslag.
Av 38 lärare har ingen sin tjänst på enbart en skola.
Av den totala volymen är cirka 20 procent studiehandledning på modersmålet.

ULF EDLUND 

ur Lärarförbundets Magasin