Läs senare

Modersmålsstödjare utbildas för skolan

Arbetsförmedlingen i Falköping startar en utbildning för modersmålsstödjare som ska fungera som extra resurs i skolan, rapporterar Radio Sweden.

30 okt 2015

Det kan vara svårt för flerspråkiga barn att tillägna sig utbildningen i låg- och mellanstadiet för att det saknas språkligt stöd. Nu går Arbetsförmedlingen i Falköping i bräschen genom att satsa på en sex månader lång utbildning för så kallade modersmålsstödjare. 
 

– De ska vara med i skolan som en brygga mellan två olika kulturer och finnas med i klassrummet och kanske hjälpa till att tolka ibland, och bara finnas där och stötta eleverna så att dom ska klara de olika nivåerna som finns i skolan, säger Conny Haraldsson, platschef på Arbetsförmedlingen i Falköping, till kanalen.
 

De modersmål som främst är aktuella är somaliska, arabiska och det eritreanska språket tigrinya.
 

Förhoppningen är att några av deltagarna ska inspireras att utbilda sig vidare till lärare.

ur Lärarförbundets Magasin