Läs senare

Möjligt bli lärare med 0,05 på högskoleprovet

Fler sökande har antagits till höstens lärarutbildningar än tidigare år. Men intresset för att bli lärare varierar stort mellan olika inriktningar. På vissa lärarprogram räcker det med 0,05 poäng på högskoleprovet för att bli antagen.

av Lotta Holmström
07 aug 2015
07 aug 2015
Möjligt bli lärare med 0,05 på högskoleprovet
Gäller antagna till lärarprogram på grundnivå. Källa: Universitets- och högskolerådet

I andra urvalet inför höstens högskolestart antogs 11 679 studenter till lärarprogram på grundnivå. Det är nästan tusen fler studenter än förra hösten, eller en ökning med 9 procent. Även antalet förstahandssökande har ökat.

Men det finns stora skillnader mellan inriktningar och ämnen. Fortfarande finns 9 lärarprogram där det bara krävs 0,05 poäng på högskoleprovet för att komma in.

– Det kan vara en följd av att det inte finns fler sökande än att alla får antas i den antagningsgruppen, säger Fredrik Lindström, statistiker på Universitets- och högskolerådet.

Det bekräftas också av att det inte finns några reserver på de flesta av de här utbildningarna. Fredrik Lindström poängterar att det inte går att dra några slutsatser om de studenter som tagits in på låga högskoleprovsresultat.

– Det kan vara så att personen har ett högre resultat i en annan urvalsgrupp men ändå blivit antagen i den här gruppen. Själva resultatet kan bero på många olika saker, till exempel att man blivit sjuk och fått avbryta provet, säger han.

Ett drygt hundratal lärarprogram saknade helt förstahandssökande. På andra lärarutbildningar är det desto svårare att komma in. Södertörns högskola anordnar en förskollärarutbildning med interkulturell profil som vänder sig till studenter med minst tre års arbetslivserfarenhet av arbete i förskola. Utbildningen hade 580 förstahandssökande och 26 personer antogs. Andra utbildningar med högt antal sökande i förhållande till antalet antagna är vissa ämneslärarutbildningar, andra förskollärarutbildningar och vissa grundlärarutbildningar. Totalt är det 34 lärarutbildningar som har fyra eller fler förstahandssökande per antagen student.

Även studenter som antagits på låga högskolepoäng eller låga betyg är behöriga till högskolan, och en undersökning som SVT genomförde 2013 visade att lärarstudenter som antagits på låga högskoleprovsresultat inte hoppar av utbildningen i större utsträckning än andra lärarstudenter den första terminen.

Här togs studenter in på lägst högskoleprovsresultat

På nio lärarutbildningar på grundnivå krävdes det bara 0,05 poäng på högskoleprovet för att bli antagen.

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, musik vid Göteborgs universitet
  • Grundlärare F-3 i Norrköping vid Linköpings universitet
  • Förskollärarprogrammet på deltid vid Linnéuniversitetet
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasieskola, ämneskombination svenska/samhällskunskap vid Mälardalens högskola
  • Grundlärare F-3 vid Mittuniversitetet
  • Grundlärare årskurs 4-6 vid Örebro universitet
  • Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, Umeå universitet
  • Grundlärare F-3, förlagt till Gotland, vid Uppsala universitet

Antagningspoängen anger hur många poäng på högskoleprovet den student med lägst resultat i antagningsgruppen hade. Den säger inget om övriga antagna studenters högskoleprovsresultat.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin