Läs senare

Mörk utveckling på fritidshemmen

43 barn i snitt per personal med pedagogisk högskoleutbildning. Nya siffror speglar återigen det allvarliga läget på landets fritidshem.

11 maj 2015

Nyligen kom siffror från Skolverket som visar att barngrupperna på landets fritidshem fortsätter att öka samtidigt som personalens kompetens sjunker. Nu har Lärarförbundet för TT:s räkning gjort en sammanställning länsvis där man för första gången tittar på elevgruppernas storlek i för förhållande till högskoleutbildad personal.

Rikssnittet har sedan 2004 ökat med 41 procent och det går nu 43 barn på varje enskild högskoleutbildad pedagog. I Uppsala län är situationen allra värst – 87 barn, en ökning med 76 procent jämfört med 2004 – men alla län visar på ökande siffror.

– Fritidsverksamheten har konsekvent varit styvmoderligt behandlad. Har du barngrupper på över 50 elever och ännu mer samtidigt som lärartätheten minskar får det konsekvenser för vad man kan erbjuda. Det här är ingen utveckling som är okej, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.
 

I skollagen står det att fritidshemmet "ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid", något man på flera platser runtom i landet vittnat om är omöjligt med så stora grupper.
 

I Västerås berättar Kommunals ombudsman Jonathan Söderberg om en återkommande situation där outbildad personal tas in för att täcka upp.

– Tidigare var det populärt att ta personer från fas tre, och nu sker det från satsningen med nystartsjobb. Det kan vara snickare som fått gå in och jobba på fritids. Man tar från andra yrkesgrupper som drabbats av nedskärningar, men då saknas begreppet barnomsorg och man väljer den billiga vägen, säger han.

Nyligen undersökte man i Västerås vad de stora barngrupperna betydde för ljudnivån. I vissa fritidshem låg den på 81-82 decibel.

– Hade det varit en byggarbetsplats skulle man inte få beträda utan hörselskydd. De barn som går på fritids kommer att ha en hörselskada när de går på gymnasiet. Det är skrämmande.
 

Lärare med inriktning mot fritidshem är också den inriktning som har det lägsta söktrycket på sig inom grundlärarutbildningen, visar ny sökstatistik inför höstterminen 2015.

– Fritidspedagog, det är en färskvara. Det är jättesvårt att rekrytera, säger Fazel Delfi, tidigare fritidspedagog men numera vice rektor vid Gröndalsskolan i Stockholm.
 

Från politiskt håll har utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tidigare i år gett Skolverket i uppdrag att ta fram egna kapitel i läroplanen för fritidshem Johanna Jaara Åstrand ser positivt på detta men önskar ytterligare åtgärder.
– Det måste nu till en legitimation för fritidspedagogiken så man kan säkra upp verksamheten, och nationella riktlinjer som begränsar barngruppernas storlekar.

Gå in på Lärarnas tidnings karta och se hur stora elevegrupperna är i din kommun och hur stor andelen högskoleutbildad personal är. Klicka här.

Antal elever per högskoleutbildad lärare

Län Antal 2004 Antal 2014 Procentuell ökning
Stockholm 43,8 73,2 67,4
Uppsala 49,1 86,5 76
Södermanland 36,9 57,1 54,9
Östergötland 31,7 36,7 15,7
Jönköping 21,2 23,4 10,5
Kronoberg 27,6 34,7 25,6
Kalmar 22 29,6 34,4
Gotland 33,2 38 14,7
Blekinge 24,6 35,8 45,8
Skåne 28,1 41,6 48,2
Halland 27,9 38,2 36,8
V Götaland 28,9 39,8 37,8
Värmland 23,8 27,2 14,3
Örebro 28,5 38,2 33,9
Västmanland 28,9 40,6 40,2
Dalarna 27,4 40,2 46,7
Gävleborg 23,7 30,6 29,1
Västernorrland 26,8 36,4 35,6
Jämtland 28,4 35,4 24,4
Västerbotten 22,5 27,4 21,8
Norrbotten 19,8 24,3 23,1
Riket: 30,3 42,7 40,9

Källa: Lärarförbundet/TT

ur Lärarförbundets Magasin