Läs senare

Motstridiga uppgifter om undervisningstid

26 jun 2015

Rektorer hävdar att gymnasieelever får den undervisningstid som de har rätt till. Men enligt lärarna ersätts inte sjuka eller lediga lärare fullt ut, och lektioner ställs in.

   När Skolverket ställde frågor om undervisningstiden blev svaren alltså motsägelsefulla. Nio av tio rektorer och skolansvariga säger att eleverna får all den undervisning de ska ha. Men enligt en av fem lärare hade deras lektioner blivit inställda någon gång under den aktuella tvåveckorsperioden hösten 2014. Enligt en av tio blir de inställda lektionerna inte kompenserade.

   Skolverkets slutsats är att kontrollen av undervisningstiden snarare handlar om den planerade tiden än den faktiskt genomförda undervisningen. Skolverket påpekar också att Skolinspektionen vid ett flertal tillfällen kritiserat skolor för att de inte erbjuder tillräckligt mycket undervisningstid, och att undervisningstiden inte alltid utnyttjas fullt ut.

ur Lärarförbundets Magasin