Läs senare

Mp tar strid för friare skolor

Miljöpartiet vill göra upp med regeringen om en ny skollag. Men en uppgörelse med de borgerliga är möjlig, till exempel för att ge kommunala skolor ökad frihet.

06 Okt 2005

Denna vecka återupptar regeringen försöken att komma överens med samarbetspartierna om en ny skollag. Skiljelinjen går mellan miljöpartiet och de övriga.

– Som tidigare handlar motsättningarna om synen på fristående skolors ställning. Men ännu svårare har vi faktiskt att bli överens när det gäller ökad frihet för kommunala skolor, berättar Mikaela Valtersson, (mp).

Miljöpartiet vill ge kommunala skolor möjlighet att följa alternativa läroplaner, att avskaffa timplaner och att arbeta efter alternativa kursplaner.

Och fortfarande hoppas Mikaela Valtersson kunna göra upp med regeringen och vänsterpartiet så att samma majoritet står bakom alla delar av lagen.

– Det vore bäst för skolan.

Men om det inte går så ser hon möjlighet att skapa majoritet med de borgerliga just i frågor som rör ökad frihet för kommunala skolor.

– Att ta bort timplanen har folkpartiet tyvärr sagt nej till. Men om andra förslag tror jag att vi kan bli överens.

I miljöpartiets motioner och debattartiklar talas mest om fristående skolor som driver alternativ pedagogik. Däremot har partiet sällan synpunkter på till exempel vinstdrivande skolor där skolans pengar går till aktieägarna.

– Vi fokuserar inte på det eftersom vi tror att det mest är ett ideologiskt problem. De som driver skolföretag tjänar inga stora pengar. De har andra drivkrafter, säger Mikaela Valtersson.

Inte heller syns partiet i debatten om konfessionella fristående skolor.

– Vi deltar i debatten men vi har inga enkla lösningar. Att förbjuda dessa skolor går inte. Dessutom håller många av dem hög kvalitet. Att dra in de statliga bidragen är inte heller någon lösning. Det innebär bara att statens insyn blir ännu mindre.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin