Läs senare

MP vill ha garanti för löneökning

06 okt 2011

Miljöpartiet kritiserar regeringens förslag för att det ger för lite pengar och inte garanterar att lärare som tar karriärtjänster får löneökningar.

— Det finns inga garantier i regeringens förslag om att de pengar som staten betalar ut till kommunerna verkligen leder till högre lärarlöner, säger MP:s skolpolitiska talesperson Jabar Amin.

Miljöpartiet lägger ett annat förslag. I det ställer partiet som villkor att kommuner som vill ta del av statliga pengar för kompetensutveckling och inrätta karriärtjänster också höjer lönen för dessa lärare. Hur mycket lönen ska höjas preciserar dock inte MP.

Socialdemokraterna har inga invändningar mot regeringens satsning på karriärtjänster. Men S föreslår i sin budget att det också ska skapas karriärtjänster för lärare som tar jobb i skolor i segregerade områden, där många elever inte når målen.

ur Lärarförbundets Magasin