Ingår i temat
Almedalen 2013
Läs senare

Mp vill ha klassrumslyft

Almedalen. Miljöpartiet kommer i sin höstbudget att satsa omkring 1,5 miljarder kronor på bättre skolmiljö för elever och lärare.


02 jul 2013

– Luften i tre av fyra svenska skolor är så dålig att den skapar hälsoproblem och gör det svårt att bedriva undervisning. Barn och lärare ska ha en bra arbetsmiljö, säger Gustav Fridolin.

– Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött, fortsätter han.

Den investering Miljöpartiet föreslår innebär en statlig medfinansiering till skolans huvudmän där staten står för en fjärdedel av kostnaderna, vilket gör att den totala satsningen blir 6 miljarder kronor.

TT: Statens budget är väldigt stor – varför bara en och en halv miljard?

–Det är en motor för att få igång de investeringar som behövs, svarar Fridolin.

MP:s mål är att alla skolor i Sverige ska ha en bra arbetsmiljö till 2020. Fridolin pekar på att Boverket sagt att 4,5 miljarder kronor behövs för att nå det, så de sex miljarder MP vill satsa ska också räcka till energieffektivisering och pedagogisk arbetsmiljö.

Kommuner som inte har så mycket pengar ska kunna få mer än andra för att sätta igång investeringen, säger Fridolin.

TT: Finns det inte risk att de säger att de har lite – för att få mer?

– Tack och lov har vi insyn i huvudmännens medel, svarar han.

Han säger att båda lärarfacken talat med den möjliga framtida regeringskamraten Socialdemokraterna om investeringen.

– Jag hoppas att Socialdemokraterna, precis som vi, vill ta tag i det här.

Lärarfacken är, föga förvånande, positiva.

– Det här är ett väldigt utbrett problem och det handlar helt enkelt om hur vi värderar våra barn, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Men hon varnar också för politiska försök att få satsningar på arbetsmiljön att konkurrera med andra minst lika viktiga frågor som löner, mindre elevgrupper eller att få unga att vilja bli lärare.

Också Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund, utropar stöd till satsningen:

– Det är alldeles självklart att lärare och elever ska ha en modern arbetsplats.

Alla artiklar i temat Almedalen 2013 (8)

ur Lärarförbundets Magasin