Läs senare

Museum lär elever skriva kod

ReportagePedagoger från Tekniska museet håller lektioner om programmering – allt för att inspirera elever i utsatta områden.

11 feb 2019
Marzi Karlsson kommer släpande med material.
Foto: Anders G Warne

Termometern visar nio minusgrader och det knarrar under den tunga pirran. Marzi Karlsson från Tekniska museet är på väg in till klass 6A på Lillholmsskolan i Skärholmen för att ha en lektion i programmering. Lasten består av två välfyllda plastbackar med datorer och tillbehör.

När hon packat upp delas eleverna in i grupper och utrustas med en dator och en handkontroll som ska hjälpa dem att styra figurerna i det spel de snart ska skapa.

Hur får man en figur i ett spel att gå och hoppa som man vill? Hur ändrar man bakgrunden? Och vad ska spelet gå ut på?

Lärare har generellt inte programmering i sin utbildning vilket gör att många känner sig otrygga.

Efter en snabb genomgång på tavlan av programmet Scratch börjar eleverna jobba.

Gabriel Arley, Pardes Omid, Ali Al-Haddad och Samuel Boahen försöker få en katt att fånga en blå ballong, men hålla sig undan för det svarta krysset.

– Hallå, varför blev det inget minuspoäng?!

För att styra figurerna i spelet används en handkontroll.
Foto: Anders G Warne

Marzi Karlsson, som egentligen är astrofysiker, är som museipedagog en del av Tekniska museets satsning Maker tour. Tanken bakom satsningen är att stärka elevers och lärares digitala kompetens genom workshops där de får prova på att programmera och använda teknik för att lösa problem.

– Lärare har generellt inte programmering i sin utbildning vilket gör att många känner sig otrygga inför uppgiften, säger Marzi Karlsson.

Sedan i höstas gäller nya regler kring undervisningen i digital kompetens. Enligt läroplanen är det skolans uppdrag att ge eleverna möjlighet att utvecklas på området. Dessutom finns det särskilda skrivningar i kursplanerna för matematik, teknik och samhällskunskap.

För eleverna innebär det inte bara att de ska få lära sig att skriva kod och att programmera, de ska också lära om kreativt skapande och hur man kan styra och reglera saker. Ytterligare en aspekt är att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten genom att utveckla elevernas kritiska förhållningssätt.

Marzi Karlsson rör sig runt mellan grupperna på Lillholmsskolan, stöttar och löser oväntade komplikationer med begrepp som villkor, variabel, slumpmässig position och rotation. Eleverna är snabbt med på noterna och snart har alla grupper kommit på en egen spelversion.

Lektionen i programmering ska leda fram till ett eget spel.
Foto: Anders G Warne

Joyce Fungula, Melissa Foco och Natalia Thanasi har skapat en kentaur som ska försöka fånga en nyckel men akta sig för fladdermusen. De har provat på programmering tidigare, i lågstadiet, och alla tycker att det är kul och tror att de kommer att använda det i framtiden.

– Jag skulle vilja göra något mer avancerat, få figurerna att hoppa och lägga till musik, säger Joyce Fungula.

– Det skulle vara kul att arbeta med programmering men då vill jag använda det till något mer seriöst, säger Natalia Thanasi.

Lena Forsberg är klasslärare och undervisar eleverna i svenska, SO och matematik. Hon tycker att det är spännande med programmering men upplever det samtidigt som en utmaning. Hon har fått en del vidareutbildning och i årskurs 4 jobbade klassen med bland annat UR:s serie ”Programmera mera”. Att få stöd av Tekniska museets pedagoger tycker hon är inspirerande.

– Det är fortfarande väldigt nytt men jag tror att programmering kommer att bli en integrerad del av framför allt matte och teknik, säger Lena Forsberg.

Tror du att museets satsning kan råda bot på snedrekryteringen till tekniska utbildningar?

– Ja det tror jag. Du såg ju själv hur många som var intresserade och tyckte det var kul i dag.

Treårigt projekt

Foto: Anders G Warne
  • Tekniska museets projekt Maker tour startade 2017 och pågår i tre år.
  • Syftet är att inspirera lärare och elever i utsatta områden i Stockholm att använda programmering i undervisningen.
  • Projektet innehåller workshops för lärare och elever på mellanstadiet samt besök på Tekniska museet.
  • Maker tour-verksamhet finns också i Kronobergs och Gävleborgs län, i Eskilstuna och på Gotland.

Läs vidare: tekniskamuseet.se

ur Lärarförbundets Magasin