Läs senare

Musiken stärker språket

29 Okt 2015

Mallo Vesterlund är pedagogisk ledare och språkpedagog i förskolan. I över 30 år har hon utvecklat ett arbetssätt med lekar, musik, rytmik och rörelse för barn med annat modersmål än svenska.

Nu kommer hennes bok »Musikspråka i förskolan« i ny reviderad upplaga.

Med »musikspråka« menar Mallo Vesterlund att arbeta pedagogiskt med musik, rörelse och rytmer för att utveckla språket. I boken finns många exempel på sånger och ramsor men också tips på enkla material att använda som instrument.

Här beskrivs även hur man kan arbeta med musik och rörelse för barn i behov av ­särskilt stöd.

Litteraturlistan är uppdaterad med tips på ny forskning inom musikpedagogik och flerspråkighet i förskolan.

Titel: Musikspråka i förskolan med musik, rytmik och rörelse.

Författare: Mallo Vesterlund.

Förlag: Liber, 2015.

');

ur Lärarförbundets Magasin