Läs senare

Musiklärare kräver halvklasser

Musiklärarnas Riksförening uppmanade i dag musiklärarna att avbryta sina lektioner för att protestera mot för stora klasser.

06 okt 2011

En av dem som avbröt sin lektion var Kristina Stenborg, musiklärare på Kapareskolan i Kungsbacka kommun och ordförande i Musiklärarnas Riksförening.

– Det har alltid varit svårt att ha musiklektioner i helklass. Men med de nya skärpta skrivningarna i kursplanen är det helt omöjligt att klara av målen, säger hon.

Uppropet handlar om att musiklärarna kräver att få undervisa i halvklass.

Musiklärarnas riksförening hävdar att undervisning i helklass leder till att eleverna inte får tillgång till instrument, att ljudnivåerna blir oacceptabla och att det blir mycket svårt att nå kunskapsmålen i den nya kursplanen.

– Har man 25-30 elever i en sal hinner man inte med mer än några minut med varje elev. Hur ska de då lära sig att spela melodistämmor och ackompanjemang? frågar sig Kristina Stenborg.

Musiklärarnas riksförening kommer att skicka ett namnupprop för elever och lärare till Skolverket och utbildningsminister Jan Björklund.

Intresseförening för musiklärare

Musiklärarnas riksförening är en oberoende intresseförening för musiklärare. Tidigare hörde föreningen till Lärarnas riksförbund. Enligt föreningen har den drygt 500 medlemmar.

ur Lärarförbundets Magasin