Läs senare

Göteborg tar grepp mot stress

ArbetsvillkorVad kan bara lärare göra? Och vad kan andra ta hand om? Med den ansatsen vill Göteborgs stad och fack rensa i lärarnas arbetsuppgifter.

av Stefan Helte
14 dec 2017
14 dec 2017
Göteborg tar grepp mot stress
”Vi lärare gör många saker vi kanske inte borde göra för att vi vill ha koll – och för att vi vet att ingen annan gör det”, säger NO-läraren Robert Wennerberg på Trulsegårdsskolan i Göteborg. Foto: Andreas Carlsson

— Det är en bra metod. Det blir väldigt tydligt vilka arbetsuppgifter som lärare faktiskt inte borde göra, säger den fackligt engagerade NO-läraren Robert Wennerberg på Trulsegårdsskolan i Göteborg.

Allt började 2013 då Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gjorde en så kallad 6 6a-anmälan till Arbetsmiljöverket och larmade om att lärarna på Göteborgs grundskolor hade alldeles för hög arbetsbörda.

Stadsdelarna svarade med att lägga fram handlingsplaner om minskad arbetsbelastning. Men en uppföljande enkät visade att lärarna i praktiken hade lika mycket att göra som förut.

Nu har Göteborgs stadsledningskontor i samarbete med lärarfacken tagit fram förslag på stadsnivå för hur lärarnas administrativa uppgifter ska kunna förenklas och bli färre.

Huvudförslaget är en modell för hur man på varje skola skulle kunna sortera bland lärarnas arbetsuppgifter.

Arbetsgruppen – områdeschefer och lärarfackliga representanter – mejslade fram 83 arbetsuppgifter av administrativ karaktär som lärare gör. Ett 50-tal av dessa skulle andra lika gärna kunna göra.

— Rent generellt kan man väl säga att vi lärare har en tendens att vilja ta hand om allt. Men de här sidouppgifterna tar mycket tid och kraft från oss. Det gör att många inte känner sig nöjda med hur de sköter sitt uppdrag, säger Robert Wennerberg, som också är huvudskyddsombud för Lärarförbundet.

Han berättar om hur deltagarna i sorteringsarbetet flyttade lapparna med arbetsuppgifter fram och tillbaka mellan högarna och att det inte alltid var kristallklart i vilken hög de skulle hamna.

— Vi lärare tycker att det är viktigt med föräldrakontakt och då kanske det blir så att man får ta hand om klasskassan. Vi bryr oss om eleverna och då kanske man ringer till den som inte kommer till skolan. Vi vill att det ska vara fint och då håller man på och städar. Men det är inte väl använd tid i dessa tider av lärarbrist.

Om du verkligen kommer att avlastas dessa arbetsuppgifter – vad skulle det betyda för dig?

— Då slipper jag kanske att vara konfliktlösare och lokalvårdare och får tid att vara lärare.

Det finns ännu inget politiskt beslut om att ta bort arbetsuppgifter från lärarna. Men stadsledningskontorets utredare Jonas Askne har fått i uppdrag att ta fram ett stöd till rektorerna om hur detta skulle kunna genomföras i praktiken.

— Jag tänker att läraren och rektorn ska kunna använda den här modellen när de samtalar inför kommande läsårs tjänstefördelning, säger Jonas Askne.

Elisabet Mossberg, Lärarförbundets ordförande i Göteborg, kommenterar:

— Vi tror verkligen på den här modellen och jag skulle gärna se att varje skola sätter igång med ett sorteringsarbete redan till våren. Men vi fackliga måste ligga på. I Göteborg är man bra på handlingsplaner, men det är svårt att få dem att göra skillnad i verkligheten.

En avgörande fråga är vem som ska ta över lärarnas arbetsuppgifter.

I utredningen finns tankar på att Göteborg ska införa lärarassistenter. Det kan till exempel handla om äldre eller långtidssjukskrivna pedagoger som kommer tillbaka till skolan men vill jobba i ett lägre tempo eller om lärare som har utländsk utbildning men ännu inte fått den validerad.

Elevhälsans professioner (som skolkurator och specialpedagog) skulle också kunna ta ett större ansvar för elevkonflikter och föräldrakontakter.

Men detta kostar pengar. Och sådana finns inte avsatta.

— Ofta har ju rektorn inte någon annan att sätta in. Och då ramlar lätt ansvaret tillbaka på läraren, som ställer upp, konstaterar Robert Wennerberg.

Så sorteras vanliga arbetsuppgifter i göteborg

Måste inte utföras av lärare

 • Sammanställa statistik över närvaro.
 • Skriva protokoll vid möten.
 • Hantera busskort.
 • Beställa förbrukningsmateriel.
 • Utreda kränkande behandling.
 • Hantera vikarier.
 • Rastvakt (om det inte har en pedagogisk funktion).
 • Städning.
 • Ta fram handlingsplaner.

Kan men behöver inte utföras av lärare

 • Konflikthantering.
 • Vissa föräldrakontakter.
 • Mentorskap.
 • Dokumentation av extra anpassningar.
 • Skrivande av åtgärdsprogram.
 • Mobbningförebyggande arbete.

Kan bara utföras av lärare

 • Dokumentation av sitt eget och elevernas arbete.
 • Planering och efterarbete av undervisning.
 • Ämnesansvar.
 • Beställning av undervisningsmaterial.

Källa: Stadsledningskontoret, Göteborgs stad.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin