Läs senare

När det gäller värdegrunden finns ingen neutralitet

SlutreplikLärare har ett demokratiuppdrag och ska alltid stå upp mot rasism, sexism och homofobi. Om ett parti bryter mot sagda värdegrund, vilket jag hävdar att SD gör, bör detta naturligtvis påtalas, skriver Olle Linton.

17 aug 2018

Om debattören

Olle Linton

Gymnasielärare i historia, religion och filosofi på Östra Reals gymnasium i Stockholm

Föreläsare om högerextremism i skolan, initiativtagare till nätverket Lärare mot rasism

Svenska lärare har två uppdrag. Det ena är den rena ämnesundervisningen, att se till att eleverna slutar skolan med goda kunskaper i en rad olika vetenskaper och färdigheter.

Det andra är demokratiuppdraget, att se till att eleverna förstår de demokratiska grundvärderingarna om alla människors lika värde och rättigheter. Dessa två uppdrag är lika viktiga att uppfylla.

I de flesta sammanhang behöver inte, och bör inte, läraren uttala sig partipolitiskt. En lärare med borgerliga åsikter bör inte uttala sig kritiskt om socialdemokraterna, en socialdemokratisk lärare bör inte kritisera allianspartierna.

Däremot ska lärare undervisa eleverna om de olika partiernas ideologi på ett sakligt sätt, utan värdering. Detta är knappast ett problem, då de flesta partierna delar den demokratiska grunden som även skolan vilar på.

Om ett parti däremot bryter mot sagda värdegrund bör detta naturligtvis påtalas. Om det som jag hävdar, i ett partis program står, och dess representanter gång på gång uttalar, ideologiskt stoff som bryter mot värdegrunden, skulle läraren snarare begå tjänstefel om hen inte belyser detta.

Här ska en lärare aldrig vara neutral. Hen ska alltid, som del av yrkesutövningen, stå upp mot rasism, sexism och homofobi.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin