Läs senare

Nära 70 000 i upprop för lärare

Avtal 201867 996. Så många har skrivit under Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds upprop #skolavtal18.

av Stefan Helte
05 jun 2018
05 jun 2018
Nära 70 000 i upprop för lärare
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, och Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

På tisdagsmorgonen överlämnade de båda lärarfackens ordförande över fyra tjocka buntar med uppropsunderskrifter till motparten i avtalsförhandlingarna, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och Pacta. Uppropet har vänt sig både till medlemmar och till allmänheten.

– Det är enormt många underskrifter, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Vilken betydelse tror du att detta får i förhandlingarna?

Johanna Jaara Åstrand.

– Det är en viktig signal till SKL. Det visar att det finns ett stort stöd hos både medlemmar och allmänheten för att det behövs ett centralt skolavtal som gör skillnad i lärarnas vardag. Men det har också väckt en bred diskussion om varför våra krav är nödvändiga.

Efter flera månaders förhandlingar utan att parterna kunnat enas beslutade fack och arbetsgivare den 15 maj att låta medlare ta över. Några dagar senare utsåg parterna de två medlarna: Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist på Medlingsinstitutet, och Aida Hadzialic, tidigare socialdemokratisk gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Vad händer i medlingen?

– Medlarna har läst in sig, kallat parterna till möten för att ställa kontroll- och förståelsefrågor för att bilda sig en uppfattning om våra viktigaste frågor och de har bokade möten fram till midsommar.

Blir det ett avtal före sommaren?

– Det går inte att säga, det som händer nu ligger i medlarnas händer. Men ska vi ha ett avtal före sommaren bör vi få ett medlingsbud inom den närmaste veckan.

Under tisdagen kallar Lärarförbundet in sin avtalsdelegation för en videokonferens. Det är första gången avtalsdelegationen kallas in sedan yrkandet i förhandlingarna togs i slutet av 2017.

Men enligt Johanna Jaara Åstrand ligger det ingen dramatik i att mötet sker nu.

– Det handlar om att informera avtalsdelegationen om vad som händer i medlingen och att diskutera nuläget.

200 000 lärare berörs

  • Förhandlingarna berör cirka 200 000 lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare i kommunerna.
  • Det nuvarande avtalet löpte ut den sista mars och förlängs löpande så länge förhandlingarna pågår.

Detta är kraven i #skolavtal18:

  • Minskad arbetsbelastning.
  • Konkret arbetsmiljöarbete.
  • Löneökningar som gör att även läraryrket får en positiv avkastning i ett livslöneperspektiv.
  • Omotiverade löneskillnader måste bort.
  • Bra löneutveckling utan att byta jobb.
  • Kvalitet före kvantitet; behöriga och legitimerade lärares kompetens måste användas och värderas på rätt sätt.
  • Bättre kompetens- och karriärutveckling.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin