Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Näringslivets räknesnurra om välfärdsvinster ifrågasätts

VälfärdsvinsterSvenskt näringsliv räknesnurra för skolföretag som vill räkna ut hur de skulle drabbas av Reepalu-utredningens vinstbegränsning är missvisande, enligt SVT. Svenskt näringsliv håller inte med.

av Karin Lindgren
23 feb 2017
23 feb 2017

För en månad sedan startade Svenskt Näringsliv sajten svarareepalu.nu tillsammans med bland annat Friskolornas riksförbund. Här finns en räknesnurra där fristående skolhuvudmän och andra välfärdsföretag kan knappa in uppgifter ur sin årsredovisning och, enligt Svenskt Näringsliv, få veta vad Välfärdsutredningens förslag till vinsttak skulle innebära för dem.

Men räknesnurran tar inte hänsyn till utredningens förslag till undantag, visar en granskning av Svt. Untantaget går ut på att företag som går med underskott i förhållande till vinsttaket under de tre första årens uppbyggnadsskede ska få ta ut de pengarna när verksamheten går bättre. När dessa företag använder snurran blir den ”tillåtna” vinsten det aktuella året därför lägre än vad den skulle bli med utredningens förslag.

Ilmar Reepalu.

Även företag som har en bra förklaring till en tillfälligt för hög avkastning ska kunna omfattas av undantaget och slippa betala tillbaka överskottet, har utredaren Ilmar Reepalu förklarat i en intervju med Lärarnas tidning. Det kan till exempel vara en skola som tagit emot många nyanlända och inte hunnit rekrytera lärare i samma takt.

På svarareepalu.nu får fristående skolhuvudmän och andra välfärdsföretag också hjälp att skriva spontana remissvar på Välfärdsutredningens betänkande. Det har många gjort och ett antal av dem har använt de missvisande sifferuppgifterna som grund, enligt SVT.

Bör vinstuttagen i skolföretag begränsas?

Men enligt Svenskt näringslivs vd Carola Lemne är det principen som är det viktiga, inte räknemetoden.

– Äganderätten är en mänsklig rättighet, säger hon i Aktuellt.

Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt näringsliv.

Även Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt näringsliv, försvarar snurran i en kommentar på organisationens hemsida:

”Utredningens förslag är mycket komplicerat och den detalj som SVT väljer att lyfta fram har ingen reell betydelse för företagens långsiktiga möjlighet till överlevnad.”

 

ur Lärarförbundets Magasin