Läs senare

Näringslivstopp kritiserar regeringens lärarsatsning

Svenskt Näringslivs tillträdande vice VD Peter Jeppsson kritiserar regeringen för att den satsar tre miljarder kronor på höjda lärarlöner.
– Jag tror att det är farligt att göra den här typen av insatser för en speciell grupp, säger Peter Jeppsson till tidningen Dagens Arbete.

05 okt 2015

Regeringen avsätter tre miljarder kronor i budgetpropositionen för höjda lärarlöner 2016. Pengarna ska gå till ”särskilt skickliga lärare”.
 

Peter Jeppsson, som den 15 oktober tillträder som vice VD och avtalsansvarig på Svenskt Näringsliv, är bekymrad över regeringens inblandning i lönebildningen. Han anser att det är arbetsmarknadens parter som själva ska lösa problemet med eventuellt felaktigt avlönade lärare.

Om det finns problem som behöver rättas till bör man göra det på det område där problemen finns.
 

Han påpekar att regeringens statliga lärarpengar kan sätta käppar i hjulet för avtalsrörelsen nästa år och för industrimärket, det vill säga att den konkurrensutsätta industrin sätter märket för löneökningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Börjar man slå in på den här vägen är risken väldigt stor att det finns många andra som vill följa efter och som tycker att de har minst lika goda skäl att bli särbehandlade. Då är vi ute på en farlig väg, då tror jag att vår modell med en märkessättande industri är riskerad.

ur Lärarförbundets Magasin