Läs senare

Nästa nationella prov i svenska ute på nätet

nationella provYtterligare en del av årets nationella prov för elever i årskurs 9 har spridits på nätet inför provskrivningen i morgon torsdag. Provet ska ha läckt genom att en elev stulit det av en lärare.

14 mar 2018

Torsdagens nationella delprov C i svenska handlar om uppsatsskrivning. Eleven ska utifrån ett urval av ämnen författa en text på en viss tid. Nu har ämnesvalen på förhand publicerats på nätet.

– Det är naturligtvis inte bra att del C för uppsatsskrivning har exponerats, men om jag måste gradera skadan så skulle jag ändå säga att läsförståelsen hade allvarligare konsekvenser, för uppsatsen måste ändå produceras under provskrivningstiden, säger Anders Boman, chef för prov- och bedömningsenheten vid Skolverket.

Del B i svenska, som gällde läsförståelse, skrevs av elever i årskurs 9 simultant över hela landet i tisdags. Drygt en timme innan provstart florerade provet på nätet, och att döma av Skolverkets uppgifter är spridningen omfattande.

– Man har sett det på flera håll i landet, säger Anders Boman och nämner att det setts på förhand i bland annat Helsingborg, Karlstad och Blekinge.

De betygsgrundande nationella proven hålls varje år i årskurs 9, i ämnena svenska, engelska, naturorientering, samhällsorientering och matematik. Det första delprovet i svenska hölls före jul, och de resterande tre den här veckan. Övriga ämnesprov är planerade till senare i vår.

Tvärtemot vad Skolverket sa i måndags tros spridningen av de två delproven i svenska inte bero på det inbrott som drabbade en skola i Stockholmstrakten under förra veckan.

Mer troligt är att spridningen kommer sig av att en elev stulit prov från en lärare. Detta blev känt sedan läraren hörde av sig till Skolverket med de uppgifterna. Dock kan det inte uteslutas att läckan kommer från flera källor, eller att skolinbrottet också ligger tillgrund för spridningen.

– Det vet inte jag och det är svårt för mig att spekulera i om det är en eller flera personer eller händelser som ligger bakom.

Bild: Colourbox

Anders Boman vill inte berätta var detta ägt rum eller hur det kunnat ske. Men stölden ska endast gälla provdelarna i svenska. När eller hur de andra delproven blir tillgängliga för skolorna vill han inte uppge av säkerhetsskäl.

– Eftersom det här är så väldigt intressant kring våra prov just nu så vill inte jag prata om hur vi distribuerar dem.

Som åtgärd mot läckan har skolorna fått ett ersättningsprov skickade till sig som rektorn på respektive skola kan besluta om att använda i stället. I vilken utsträckning de kommer att användas blir känt först längre fram, när Skolverket samlat in och sammanställt de skrivna proven.

Det nationella proven distribueras och skrivs i dag i pappersform. Planen är att de ska vara digitala till 2022. Men att snabba på den processen för att öka säkerheten är inte möjligt.

– Att bygga en digital plattform som ska vara säker och hålla den kvalitet som de kan begäras av de nationella proven är ett väldigt stort it-projekt. Om vi betänker att det är alla våra barn som ska tas in i den här plattformen så ska skulle jag säga att ett sådant projekt kan man inte genomdriva på ett år.

ur Lärarförbundets Magasin