Läs senare

Nationalsångskritiken: ”Direkt desinformation av Skolverket”

kursplanernaSkolverket hävdar att nationalsången kommer finnas kvar i kursplanen.
– Det är direkt desinformation, säger Hans Albin Larsson, Skolinspektionens förre överdirektör.

av Lenita Jällhage
08 nov 2019
08 nov 2019
Nationalsångskritiken: ”Direkt desinformation av Skolverket”
Hans Albin Larsson menar att Skolverket sprider desinformation när de påstår att de inte tagit bort nationalsången ur kursplanerna.

Skolverket har på sin hemsida bemött Skolinspektionens förre överdirektör Hans Albin Larsson kritik att nationalsången plockas bort i förslaget till kursplan.

De skriver:

”Tar Skolverket bort nationalsången och några av de vanligaste psalmerna i förslaget till kursplan i musik? Nej, men i musik föreslår vi formuleringen ”Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider” istället för ”nationalsången och några av de vanligaste psalmerna”. Det ger läraren ett större utrymme att anpassa musikval till musikaliska traditioner vid olika högtider. Landets musiklärare vet att nationalsången och de vanligaste psalmerna ryms inom ”musikaliska traditioner vid olika högtider”.”

Hans Albin Larsson anser att det är en gåta hur Skolverket kan förneka att man strukit nationalsången ur kursplanen och svarar ”Nej” på sin egen fråga.

– Skolverket föreslår utan tvekan att ”nationalsången och några av de vanligaste psalmerna samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition” ska strykas ur kursplanen. Som alla läskunniga kan se, fanns den med i den nuvarande kursplanen. Nu har man strukit preciseringen utan att tillföra något. Verkets påstående är således direkt desinformation. Att verket inte utfärdar ett uttryckligt förbud mot dessa inslag är en annan sak, säger han.

NATIONALSÅNGEN BORTA FRÅN MUSIKEN

Så här blir ändringen i kursplanen för ämnet musik i lågstadiet.

Nuvarande kursplan:

  •  Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Föreslagen kursplan:

  • Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider.

ur Lärarförbundets Magasin