Läs senare

Nationella prov i sexan blir upp till rektor

Det blir frivilligt med nationella prov i no och so i sexan – redan i vår.
Det meddelade regeringen på fredagen.
– Bra och välkommet, tycker Maria Ström, rektor på Sannaskolan i Göteborg.

06 mar 2015

Från och med den 15 april är det rektorerna som beslutar om de ska genomföra proven i so och no i årskurs 6. Det innebär att redan vårterminens prov kan ställas in – om rektor vill.

Minskningen av antalet nationella prov är en del av regeringens överenskommelse med den borgerliga oppositionen om målstyrning i skolan.

Regeringen motiverar ändringen i skolförordningen med att lärarna – och de i sexan allra mest – måste ägna för mycket dyrbar undervisningstid åt administration och rättning.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar beslutet men ser en fara i att det är rektor som bestämmer om proven ska göras eller ej.
– Det får inte bli så att skolor, i konkurrens om elever, automatiskt väljer att behålla de nationella proven. Vi förutsätter att lärarna får ta detta beslut framöver, säger hon.

Maria Ström är rektor på Sannaskolan, en 5–9-skola i Göteborg. Hon välkomnar att regeringen drar ner på bördan och skulle ställa in vårens no- och so-prov om hon fick bestämma själv. Men hon måste diskutera frågan med de andra rektorerna i stadsdelen Majorna/Linné.
– Vi har lagt en organisation för central rättning av de nationella proven för att undvika att lärare rättar sina egna elever. Så det måste bli ett gemensamt beslut i ledningsgruppen för stadsdelen, säger hon.

Maria Ström skulle gärna se något färre nationella prov även i nian men prioriteringen av årskurs 6 känns ändå rätt.
– Många mellanstadielärare känner sig obekväma när det är för mycket fokus på avtestning och betyg och för lite på innehåll och formativ bedömning, säger hon.

I dag ges de nationella ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Sjätteklassarnas prov i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska påverkas inte av förändringen.

ur Lärarförbundets Magasin