Läs senare

Nationella prov i SO 2014

Fler nationella prov, dubbelrättning av Skolinspektionen och kraftfulla åtgärder mot skolor som brister i betygsättningen. Det är Jan Björklunds recept mot betygsinflationen, som presenterades på en presskonferens under onsdagen.

30 nov 2011

Bild: Niklas Arevik

Nya nationella prov i SO från 2014 och en permanent fortsättning på försöken med proven i NO, är två av Jan Björklunds insatser mot betygsinflationen. Dessutom ska 30 000 prov dubbelrättas av Skolinspektionen varje år, och skolor som har för stor skillnad mellan lärarnas och experternas bedömning ska få en anmärkning. Vid upprepade anmärkningar kan skolan drabbas av böter och verksamhetsförbud.

En annan ny åtgärd är tydligare regler kring hanteringen av proven, som exempelvis att provkuverten inte får öppnas förrän det är dags och att alla elever skriver på samma klockslag.
– Så här mycket kontroll av betygsättningen har Sverige aldrig haft tidigare, säger en märkbart nöjd Jan Björklund.

Ser du någon risk att lärarna uppfattar detta som ytterligare en inskränkning av professionalismen i deras yrkesutövning?
– Nej. Jag tror att lärarna är jätteirriterade på att andra skolor sätter glädjebetyg när de själva inte gör det. Ökad nationell normering av prov och betyg är efterlängtat i den svenska skolan.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är besviken över åtgärderna och hade förväntat sig förslag som förbättrar stödet till lärarna.
– Lärarna behöver mer tid och stöd för att kunna sätta rätt betyg. När det inte finns bra bedömningsstöd för hur de nationella proven ska rättas ökar risken för felbedömningar, säger hon i ett pressmeddelande.

Även Socialdemokraterna vill ha krafttag mot betygsinflationen. I en debattartikel i Svenska Dagbladet listar partiets utbildningspolitiske talesperson Mikael Damberg flera förslag, varav vissa överlappar Jan Björklunds, som bättre bedömningsstöd för lärarna, externt rättade nationella prov och ökad tillsyn av skolor som har stora skillnader mellan provresultat och betyg. Men Mikael Damberg lyfter även fram kommunaliseringen och det fria skolvalet som orsaker till betygsinflationen, och efterfrågar den utvärdering av kommunaliseringen som de borgerliga partierna utlovat.

Jan Björklund instämmer i att det fria skolvalet haft en negativ effekt på betygsinflationen, men anser inte att en återgång till hur det var innan är någon lösning.
– Jag är för föräldrarnas frihet att välja skola till sina barn, men denna frihet måste kombineras med en stark granskning av betygssättningen, vilket vi nu genomför.
Han försäkrar också att utvärderingen av kommunaliseringen är på gång.
– Den utredningen kommer att tillsättas nu under vintern och genomföras senast under denna mandatperiod.

ur Lärarförbundets Magasin