Läs senare

Nationella prov i svenska stulna

ProvVid ett inbrott i en Stockholmsskola stals bland annat det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk – inklusive facit. Men skolverket ser ingen anledning att dra tillbaka det betygsgrundande provet, som ska skrivas av elever i årskurs 9 simultant över hela Sverige i morgon.

12 mar 2018

Det var natten mellan torsdag och fredag förra veckan som provet i pappersform med facit stals i samband med att flera skåp bröts upp och it-utrustning också stals.

 Utifrån den informationen vi har fått kan vi konstatera att det varit ett allmänt skolinbrott, där det försvunnit framförallt datorer, surfplattor och dylikt. Vi kan inte dra slutsatsen att det här var ett inbrott riktat särskilt mot att stjäla nationella prov, säger Anders Boman, chef för prov- och bedömningsenheten vid Skolverket.

Skolverket skriver i ett pressutskick att man ännu inte fått några indikationer på att provet spridits, och gör därför bedömningen att provet kan skrivas i morgon som planerat.

– Av vår erfarenhet att döma så brukar vi få tydliga indikationer via vår upplysningstjänst när ett nationellt prov har spridits via nätet, och några sådana har vi inte fått.

Enligt Anders Boman har det i liknande situationer tidigare framförallt varit lärare som hört av sig sedan de fattat misstankar om läckt provinformation.

Men för den som har för avsikt att fuska vore det ju dumt att röja läckan på förhand. Det går inte att tänka sig att den eller de som stulit proven distribuerar det på ett sätt så att spridningen inte upptäcks?

– Med tanke på hur inbrottet gått till är det svårt att landa i att tjuvarna har förstått vad det är de fått med sig och har för avsikt att sprida materialet.

Skolverket går nu ut med en uppmaning till alla lärare att ”vara observanta vid bedömning av provsvaren” för att upptäcka uppenbart fusk. Är det stora avvikelser mellan provsvaren och hur eleven presterar i ämnet annars kan det vara tecken på fusk.

Men den som har för avsikt att fuska väljer kanske medvetet att inte använda facit fullt ut, utan att lägga sig på en sådan nivå att han eller hon klarar provet utan att skriva högsta poäng?

– Jo, det är naturligtvis väldigt svårt att upptäcka.

 

ur Lärarförbundets Magasin