Läs senare

Nationella prov snart även i SO

Regeringen inför nationella prov i både NO- och SO-ämnena i såväl sexan som nian. Enligt utbildningsminister Jan Björklund ska varje skola få ett ämnesprov ur vardera gruppen per år.

14 feb 2011

Det var i Ekots lördagsintervju som Jan Björklund meddelade att antalet nationella prov i grundskolan ska bli fler. Han tror inte att regeringens hittills beslutade reformer räcker för att vända de sjunkande kunskapsresultaten.

– Vi behöver göra mer och det finns fördelar med fler nationella prov. Vi får en normering av var ribban ska ligga och vi kollar var stöd måste sättas in, sa han.

I nian finns redan nationella prov i kemi, fysik och biologi. De ska nu införas även i år sex samtidigt med proven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap.

Planeringen pågår inom regeringskansliet och tidsplanen ska diskuteras med Skolverket. Enligt Jan Björklund kan proven börja på försök nästa år och införas på riktigt om två, tre år.

Det är inte meningen att alla elever i sexan och nian ska skriva sju nationella prov, förutom de i svenska, engelska och matte. I stället blir det ett årligt prov inom varje block på varje skola, utan att eleverna får veta vilket i förväg.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin