Läs senare

Nationellt matteprov har läckt

Två uppgifter från ett nationellt prov i matematik har läckt. Flera elever har bilder på uppgifterna på sina mobiltelefoner.
– Det är jätteallvarligt, säger Karin Hector-Stahre på Skolverket.

26 maj 2016

Det nationella provet i matematikkursen 2b hålls i dag för gymnasieelever i hela landet. I Stockholm finns det flera elever som har bilder på provuppgifter på sina mobiltelefoner, skriver Expressen.
 

Skolverket bekräftar att de bilder som skickas runt mellan elever är från det riktiga provet.

– Två uppgifter till provet i matte 2b har läckt ut. Men det är inte hela provet och inte något facit, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Hon berättar att de flesta eleverna i landet gör provet på morgonen och då skulle ha möjlighet att sprida bilder till elever som gör det senare på dagen.

– Rektor och skola har ansvar för att provet genomförs på ett säkert sätt. Det är vanligt att man låter elever lämna ifrån sig mobiltelefoner inför prov, men här måste någon ha haft med sig telefonen i alla fall och fotat av vid provtillfället, säger Karin Hector-Stahre.
 

Hittills verkar spridningen gälla Stockholm, oklart på hur många skolor.

– Det är jätteallvarligt att man sprider provuppgifter. Man förstör för sig själv, man förstör för andra som gör provet utan att fuska och det är väldigt kostsamt för staten att ta fram ett nationellt prov, säger Karin Hector-Stahre.

Att göra om provet är inte aktuellt, men om omfattningen av spridningen visar sig vara stor skulle provet kunna ogiltigförklaras.
 

Det är inte ovanligt att verket får signaler om att provuppgifter är på vift, berättar Karin Hector-Stahre.

– Ofta kan vi se att det haft en liten spridning. Och ofta handlar det om falskt alarm, men ibland är det äkta, säger hon.

Nationella prov

  • De nationella proven ska fungera som stöd för lärare och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.
  • Proven genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9, i vissa kurser på gymnasiet och komvux samt inom utbildning i svenska för invandrare.
  • På gymnasiet gör eleverna nationella prov i vissa kurser i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk.
  • De nationella proven konstrueras på uppdrag av Skolverket av flera av landets universitet och högskolor.
    Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin