Läs senare

Nationellt prov spreds via Facebook

Nationella provSkolverket har polisanmält att ett nationellt prov spridits via Facebook. Det som spridits är ett delprov för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

av Mats Thorén
15 nov 2017
15 nov 2017

Delprovet ”skriva”i det nationella provet för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)har spridits via Facebook, uppger Skolverket. Myndigheten ser allvarligt på fusket och har gjort en polisanmälan.

– Framför allt drabbar det eleverna när ett prov inte kan användas men det är också ett slöseri med resurser. Kostnaden för att ta fram ett nationellt prov är omkring två miljoner kronor, säger Anders Boman, enhetschef på Skolverket, i ett uttalande.

Reglerna för hur proven ska hanteras är tydliga för att förhindra fusk. Skolverket misstänker därför att provet har spridits på grund av att det inte hanterats rätt.

De nationella proven inom sfi kan skrivas närsomhelst under året. Utgångspunkten för sfi är den enskildes behov och förutsättningar och utbildningarna börjar vid olika tidpunkt och är olika långa. Det aktuella delprovet har kunnat användas sedan den 23 oktober.

ur Lärarförbundets Magasin