Läs senare

Naturvetare som vill bli lärare undantas från legitimationskrav

Fysiker, kemister och biologer kan få en gräddfil in i läraryrket. Regeringen föreslår att de ska kunna få en längre anställning som lärare, under tiden de läser in en lärarexamen. Syftet är att minska lärarbristen.

24 sep 2015

Skolor får endast tillsvidareanställa legitimerade lärare, medan obehöriga lärare bara kan få vikariat på högst ett år i taget. Samtidigt är lärarbristen stor, inte minst i de tekniska och naturvetenskapliga ämnena.
 

Regeringen lägger därför fram en proposition om att skolorn under en försöksperiod ska kunna anställa akademiker i sådana bristämnen i två eller tre år, under förutsättning att personerna under tiden läser en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
 

Regeringen har inte räknat på hur många akademiker som skulle kunna lockas till skolan denna väg. Förra hösten var det 500 ämnesutbildade som började läsa KPU.

– Jag tror att det finns många som skulle vara intresserade av att jobba som lärare, och detta är ett sätt att göra det attraktivt för dem som redan är yrkesaktiva, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
 

Hon påpekar också att satsningar görs för att höja lärarlönerna.

– Men att hitta fler vägar in i läraryrket för dem som redan har ämneskunskaper är en viktig del för att möta behovet av kompetenta lärare, säger Hellmark Knutsson. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. 

Lärarbristen

  • 78 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan har legitimation i de ämnen de undervisar i.
  • Andelen legitimerade varierar mellan de olika ämnena. I grundskolan är andelen legitimerade lärare i teknik 44 procent. I de naturorienterande ämnena är andelen 70 procent.
  • I gymnasieskolan är andelen legitimerade tekniklärare 38 procent, i biologi 82 procent, i fysik 80 procent och i kemi 82 procent.
  • Av de 3.700 personer som började läsa till ämneslärare förra hösten var 500 sådana som började läsa en kompletterande pedagogisk utbildning.
    Källor: Skolverket och UKÄ

ur Lärarförbundets Magasin